เชิดมังกรทองยะลา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์ยะลา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตยะลา เชิดมังกรทอง
ยะลาเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
ยะลาเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
ยะลาเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

ยะลาเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรยะลา

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า ยะลาตรุษจีนมหามงคลปี
ยะลาตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์ยะลา
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ยะลา
เช่าอาสนะยะลา
รับทำพานบายศรียะลา
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระยะลา
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ยะลา
รับจัดทำบุญบ้านยะลา
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์ยะลา
การตั้งศาลพระภูมิยะลา
การตั้งศาลตายายยะลา
การตั้งศาลเจ้าที่ยะลา
การตั้งศาลพระพรหมยะลา
รื้อถอนตั้งศาลยะลา
จัดพิธีบวงสรวงยะลา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคยะลา รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสยะลาพานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอกรงปินัง
เชิดสิงโตกรงปินัง
เชิดสิงโตปุโรง
เชิดสิงโตสะเอะ
เชิดสิงโตห้วยกระทิง

เชิดสิงโตอำเภอกาบัง
เชิดสิงโตกาบัง
เชิดสิงโตบาละ

เชิดสิงโตอำเภอธารโต
เชิดสิงโตคีรีเขต
เชิดสิงโตธารโต
เชิดสิงโตบ้านแหร
เชิดสิงโตแม่หวาด

เชิดสิงโตอำเภอบันนังสตา
เชิดสิงโตตลิ่งชัน
เชิดสิงโตตาเนาะปูเต๊ะ
เชิดสิงโตถ้ำทะลุ
เชิดสิงโตบันนังสตา
เชิดสิงโตบาเจาะ
เชิดสิงโตเขื่อนบางลาง

เชิดสิงโตอำเภอยะหา
เชิดสิงโตกาตอง
เชิดสิงโตตาชี
เชิดสิงโตบาโงยซิแน
เชิดสิงโตบาโร๊ะ
เชิดสิงโตปะแต
เชิดสิงโตยะหา
เชิดสิงโตละแอ

เชิดสิงโตอำเภอรามัน
เชิดสิงโตกอตอตือร๊ะ
เชิดสิงโตกายูบอเกาะ
เชิดสิงโตกาลอ
เชิดสิงโตกาลูปัง
เชิดสิงโตจะกว๊ะ
เชิดสิงโตตะโล๊ะหะลอ
เชิดสิงโตท่าธง
เชิดสิงโตบาลอ
เชิดสิงโตบาโงย
เชิดสิงโตบือมัง
เชิดสิงโตยะต๊ะ
เชิดสิงโตวังพญา
เชิดสิงโตอาซ่อง
เชิดสิงโตเกะรอ
เชิดสิงโตเนินงาม
เชิดสิงโตโกตาบารู

เชิดสิงโตอำเภอเบตง
เชิดสิงโตตาเนาะแมเราะ
เชิดสิงโตธารน้ำทิพย์
เชิดสิงโตยะรม
เชิดสิงโตอัยเยอร์เวง
เชิดสิงโตเบตง

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตตาเซะ
เชิดสิงโตท่าสาป
เชิดสิงโตบันนังสาเรง
เชิดสิงโตบุดี
เชิดสิงโตพร่อน
เชิดสิงโตยะลา
เชิดสิงโตยุโป
เชิดสิงโตลำพะยา
เชิดสิงโตลำใหม่
เชิดสิงโตลิดล
เชิดสิงโตสะเตง
เชิดสิงโตสะเตงนอก
เชิดสิงโตหน้าถ้ำ
เชิดสิงโตเปาะเส้ง