เชิดสิงโตมังกรนราธิวาส รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์นราธิวาส รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตนราธิวาส เชิดมังกรทอง
นราธิวาสเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
นราธิวาสเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
นราธิวาสเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

นราธิวาสเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรนราธิวาส

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า นราธิวาสตรุษจีนมหามงคลปี
นราธิวาสตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์นราธิวาส
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์นราธิวาส
เช่าอาสนะนราธิวาส
รับทำพานบายศรีนราธิวาส
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระนราธิวาส
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่นราธิวาส
รับจัดทำบุญบ้านนราธิวาส
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์นราธิวาส
การตั้งศาลพระภูมินราธิวาส
การตั้งศาลตายายนราธิวาส
การตั้งศาลเจ้าที่นราธิวาส
การตั้งศาลพระพรหมนราธิวาส
รื้อถอนตั้งศาลนราธิวาส
จัดพิธีบวงสรวงนราธิวาส

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคนราธิวาส รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสนราธิวาส พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอจะแนะ
เชิดสิงโตจะแนะ
เชิดสิงโตช้างเผือก
เชิดสิงโตดุซงญอ
เชิดสิงโตผดุงมาตร

เชิดสิงโตอำเภอตากใบ
เชิดสิงโตนานาค
เชิดสิงโตบางขุนทอง
เชิดสิงโตพร่อน
เชิดสิงโตศาลาใหม่
เชิดสิงโตเกาะสะท้อน
เชิดสิงโตเจ๊ะเห
เชิดสิงโตโฆษิต
เชิดสิงโตไพรวัน

เชิดสิงโตอำเภอบาเจาะ
เชิดสิงโตกาเยาะมาตี
เชิดสิงโตบาเจาะ
เชิดสิงโตบาเระเหนือ
เชิดสิงโตบาเระใต้
เชิดสิงโตปะลุกาสาเมาะ
เชิดสิงโตลุโบะสาวอ

เชิดสิงโตอำเภอยี่งอ
เชิดสิงโตจอเบาะ
เชิดสิงโตตะปอเยาะ
เชิดสิงโตยี่งอ
เชิดสิงโตละหาร
เชิดสิงโตลุโบะบายะ
เชิดสิงโตลุโบะบือซา

เชิดสิงโตอำเภอระแงะ
เชิดสิงโตกาลิชา
เชิดสิงโตตันหยงมัส
เชิดสิงโตตันหยงลิมอ
เชิดสิงโตบองอ
เชิดสิงโตบาโงสะโต
เชิดสิงโตมะรือโบตก
เชิดสิงโตเฉลิม

เชิดสิงโตอำเภอรือเสาะ
เชิดสิงโตบาตง
เชิดสิงโตรือเสาะ
เชิดสิงโตรือเสาะออก
เชิดสิงโตลาโละ
เชิดสิงโตสามัคคี
เชิดสิงโตสาวอ
เชิดสิงโตสุวารี
เชิดสิงโตเรียง
เชิดสิงโตโคกสะตอ

เชิดสิงโตอำเภอศรีสาคร
เชิดสิงโตกาหลง
เชิดสิงโตซากอ
เชิดสิงโตตะมะยูง
เชิดสิงโตศรีบรรพต
เชิดสิงโตศรีสาคร
เชิดสิงโตเชิงคีรี

เชิดสิงโตอำเภอสุคิริน
เชิดสิงโตภูเขาทอง
เชิดสิงโตมาโมง
เชิดสิงโตร่มไทร
เชิดสิงโตสุคิริน
เชิดสิงโตเกียร์

เชิดสิงโตอำเภอสุไหงปาดี
เชิดสิงโตกาวะ
เชิดสิงโตปะลุรู
เชิดสิงโตริโก๋
เชิดสิงโตสากอ
เชิดสิงโตสุไหงปาดี
เชิดสิงโตโต๊ะเด็ง

เชิดสิงโตอำเภอสุไหงโกลก
เชิดสิงโตปูโยะ
เชิดสิงโตป่าเสมัส
เชิดสิงโตมูโนะ
เชิดสิงโตสุไหงโกลก

เชิดสิงโตอำเภอเจาะไอร้อง
เชิดสิงโตจวบ
เชิดสิงโตบูกิต
เชิดสิงโตมะรือโบออก

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตกะลุวอ
เชิดสิงโตกะลุวอเหนือ
เชิดสิงโตบางนาค
เชิดสิงโตบางปอ
เชิดสิงโตมะนังตายอ
เชิดสิงโตลำภู
เชิดสิงโตโคกเคียน

เชิดสิงโตอำเภอแว้ง
เชิดสิงโตกายูคละ
เชิดสิงโตฆอเลาะ
เชิดสิงโตเอราวัณ
เชิดสิงโตแม่ดง
เชิดสิงโตแว้ง
เชิดสิงโตโละจูด