เชิดสิงโตมังกรพัทลุง รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์พัทลุง รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตพัทลุง เชิดมังกรทอง
พัทลุงเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
พัทลุงเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
พัทลุงเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

พัทลุงเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรพัทลุง

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า พัทลุงตรุษจีนมหามงคลปี
พัทลุงตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์พัทลุง
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์พัทลุง
เช่าอาสนะพัทลุง
รับทำพานบายศรีพัทลุง
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระพัทลุง
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่พัทลุง
รับจัดทำบุญบ้านพัทลุง
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์พัทลุง
การตั้งศาลพระภูมิพัทลุง
การตั้งศาลตายายพัทลุง
การตั้งศาลเจ้าที่พัทลุง
การตั้งศาลพระพรหมพัทลุง
รื้อถอนตั้งศาลพัทลุง
จัดพิธีบวงสรวงพัทลุง

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคพัทลุง รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสพัทลุง พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอศรีนครินทร์
เชิดสิงโตชุมพล
เชิดสิงโตบ้านนา
เชิดสิงโตลำสินธุ์
เชิดสิงโตอ่างทอง

เชิดสิงโตอำเภอกงหรา
เชิดสิงโตกงหรา
เชิดสิงโตคลองทรายขาว
เชิดสิงโตคลองเฉลิม
เชิดสิงโตชะรัด
เชิดสิงโตสมหวัง

เชิดสิงโตอำเภอควนขนุน
เชิดสิงโตควนขนุน
เชิดสิงโตชะมวง
เชิดสิงโตดอนทราย
เชิดสิงโตทะเลน้อย
เชิดสิงโตนาขยาด
เชิดสิงโตปันแต
เชิดสิงโตพนมวังก์
เชิดสิงโตพนางตุง
เชิดสิงโตมะกอกเหนือ
เชิดสิงโตแพรกหา
เชิดสิงโตแหลมโตนด
เชิดสิงโตโตนดด้วน

เชิดสิงโตอำเภอตะโหมด
เชิดสิงโตคลองใหญ่
เชิดสิงโตตะโหมด
เชิดสิงโตแม่ขรี

เชิดสิงโตอำเภอบางแก้ว
เชิดสิงโตท่ามะเดื่อ
เชิดสิงโตนาปะขอ
เชิดสิงโตโคกสัก

เชิดสิงโตอำเภอปากพะยูน
เชิดสิงโตดอนทราย
เชิดสิงโตดอนประดู่
เชิดสิงโตปากพะยูน
เชิดสิงโตฝาละมี
เชิดสิงโตหารเทา
เชิดสิงโตเกาะนางคำ
เชิดสิงโตเกาะหมาก

เชิดสิงโตอำเภอป่าบอน
เชิดสิงโตทุ่งนารี
เชิดสิงโตป่าบอน
เชิดสิงโตวังใหม่
เชิดสิงโตหนองธง
เชิดสิงโตโคกทราย

เชิดสิงโตอำเภอป่าพะยอม
เชิดสิงโตบ้านพร้าว
เชิดสิงโตป่าพะยอม
เชิดสิงโตลานข่อย
เชิดสิงโตเกาะเต่า

เชิดสิงโตอำเภอศรีบรรพต
เชิดสิงโตตะแพน
เชิดสิงโตเขาปู่
เชิดสิงโตเขาย่า

เชิดสิงโตอำเภอเขาชัยสน
เชิดสิงโตควนขนุน
เชิดสิงโตจองถนน
เชิดสิงโตหานโพธิ์
เชิดสิงโตเขาชัยสน
เชิดสิงโตโคกม่วง

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตควนมะพร้าว
เชิดสิงโตคูหาสวรรค์
เชิดสิงโตชัยบุรี
เชิดสิงโตตำนาน
เชิดสิงโตท่ามิหรำ
เชิดสิงโตท่าแค
เชิดสิงโตนาท่อม
เชิดสิงโตนาโหนด
เชิดสิงโตปรางหมู่
เชิดสิงโตพญาขัน
เชิดสิงโตร่มเมือง
เชิดสิงโตลำปำ
เชิดสิงโตเขาเจียก
เชิดสิงโตโคกชะงาย