เชิดสิงโตมังกรสงขลา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์สงขลา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตสงขลา เชิดมังกรทอง
สงขลาเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
สงขลาเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
สงขลาเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

สงขลาเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรสงขลา

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า สงขลาตรุษจีนมหามงคลปี
สงขลาตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์สงขลา
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์สงขลา
เช่าอาสนะสงขลา
รับทำพานบายศรีสงขลา
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระสงขลา
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่สงขลา
รับจัดทำบุญบ้านสงขลา
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์สงขลา
การตั้งศาลพระภูมิสงขลา
การตั้งศาลตายายสงขลา
การตั้งศาลเจ้าที่สงขลา
การตั้งศาลพระพรหมสงขลา
รื้อถอนตั้งศาลสงขลา
จัดพิธีบวงสรวงสงขลา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคสงขลา รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสสงขลา พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอกระแสสินธุ์
เชิดสิงโตกระแสสินธุ์
เชิดสิงโตเกาะใหญ่
เชิดสิงโตเชิงแส
เชิดสิงโตโรง

เชิดสิงโตอำเภอคลองหอยโข่ง
เชิดสิงโตคลองหลา
เชิดสิงโตคลองหอยโข่ง
เชิดสิงโตทุ่งลาน
เชิดสิงโตโคกม่วง

เชิดสิงโตอำเภอควนเนียง
เชิดสิงโตควนโส
เชิดสิงโตบางเหรียง
เชิดสิงโตรัตภูมิ
เชิดสิงโตห้วยลึก

เชิดสิงโตอำเภอจะนะ
เชิดสิงโตขุนตัดหวาย
เชิดสิงโตคลองเปียะ
เชิดสิงโตคู
เชิดสิงโตจะโหนง
เชิดสิงโตตลิ่งชัน
เชิดสิงโตท่าหมอไทร
เชิดสิงโตนาทับ
เชิดสิงโตนาหว้า
เชิดสิงโตน้ำขาว
เชิดสิงโตบ้านนา
เชิดสิงโตป่าชิง
เชิดสิงโตสะกอม
เชิดสิงโตสะพานไม้แก่น
เชิดสิงโตแค

เชิดสิงโตอำเภอนาทวี
เชิดสิงโตคลองกวาง
เชิดสิงโตคลองทราย
เชิดสิงโตฉาง
เชิดสิงโตทับช้าง
เชิดสิงโตท่าประดู่
เชิดสิงโตนาทวี
เชิดสิงโตนาหมอศรี
เชิดสิงโตประกอบ
เชิดสิงโตปลักหนู
เชิดสิงโตสะท้อน

เชิดสิงโตอำเภอนาหม่อม
เชิดสิงโตคลองหรัง
เชิดสิงโตทุ่งขมิ้น
เชิดสิงโตนาหม่อม
เชิดสิงโตพิจิตร

เชิดสิงโตอำเภอบางกล่ำ
เชิดสิงโตท่าช้าง
เชิดสิงโตบางกล่ำ
เชิดสิงโตบ้านหาร
เชิดสิงโตแม่ทอม

เชิดสิงโตอำเภอระโนด
เชิดสิงโตคลองแดน
เชิดสิงโตตาเครียะ
เชิดสิงโตท่าบอน
เชิดสิงโตบ่อตรุ
เชิดสิงโตบ้านขาว
เชิดสิงโตบ้านใหม่
เชิดสิงโตปากแตระ
เชิดสิงโตพังยาง
เชิดสิงโตระวะ
เชิดสิงโตระโนด
เชิดสิงโตวัดสน
เชิดสิงโตแดนสงวน

เชิดสิงโตอำเภอรัตภูมิ
เชิดสิงโตกำแพงเพชร
เชิดสิงโตควนรู
เชิดสิงโตคูหาใต้
เชิดสิงโตท่าชะมวง
เชิดสิงโตเขาพระ

เชิดสิงโตอำเภอสทิงพระ
เชิดสิงโตกระดังงา
เชิดสิงโตคลองรี
เชิดสิงโตคูขุด
เชิดสิงโตจะทิ้งพระ
เชิดสิงโตชุมพล
เชิดสิงโตดีหลวง
เชิดสิงโตท่าหิน
เชิดสิงโตบ่อดาน
เชิดสิงโตบ่อแดง
เชิดสิงโตวัดจันทร์
เชิดสิงโตสนามชัย

เชิดสิงโตอำเภอสะบ้าย้อย
เชิดสิงโตคูหา
เชิดสิงโตจะแหน
เชิดสิงโตทุ่งพอ
เชิดสิงโตธารคีรี
เชิดสิงโตบาโหย
เชิดสิงโตบ้านโหนด
เชิดสิงโตสะบ้าย้อย
เชิดสิงโตเขาแดง
เชิดสิงโตเปียน

เชิดสิงโตอำเภอสะเดา
เชิดสิงโตทุ่งหมอ
เชิดสิงโตท่าโพธิ์
เชิดสิงโตปริก
เชิดสิงโตปาดังเบซาร์
เชิดสิงโตพังลา
เชิดสิงโตสะเดา
เชิดสิงโตสำนักขาม
เชิดสิงโตสำนักแต้ว
เชิดสิงโตเขามีเกียรติ

เชิดสิงโตอำเภอสิงหนคร
เชิดสิงโตชะแล้
เชิดสิงโตชิงโค
เชิดสิงโตทำนบ
เชิดสิงโตบางเขียด
เชิดสิงโตปากรอ
เชิดสิงโตป่าขาด
เชิดสิงโตม่วงงาม
เชิดสิงโตรำแดง
เชิดสิงโตวัดขนุน
เชิดสิงโตสทิงหม้อ
เชิดสิงโตหัวเขา

เชิดสิงโตอำเภอหาดใหญ่
เชิดสิงโตคลองอู่ตะเภา
เชิดสิงโตคลองแห
เชิดสิงโตควนลัง
เชิดสิงโตคอหงส์
เชิดสิงโตคูเต่า
เชิดสิงโตฉลุง
เชิดสิงโตทุ่งตำเสา
เชิดสิงโตทุ่งใหญ่
เชิดสิงโตท่าข้าม
เชิดสิงโตน้ำน้อย
เชิดสิงโตบ้านพรุ
เชิดสิงโตพะตง
เชิดสิงโตหาดใหญ่

เชิดสิงโตอำเภอเทพา
เชิดสิงโตท่าม่วง
เชิดสิงโตปากบาง
เชิดสิงโตลำไพล
เชิดสิงโตวังใหญ่
เชิดสิงโตสะกอม
เชิดสิงโตเกาะสะบ้า
เชิดสิงโตเทพา

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตทุ่งหวัง
เชิดสิงโตบ่อยาง
เชิดสิงโตพะวง
เชิดสิงโตเกาะยอ
เชิดสิงโตเกาะแต้ว
เชิดสิงโตเขารูปช้าง