สิงโตอวยพรลำพูน รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์ลำพูน รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตลำพูน เชิดมังกรทอง
ลำพูนเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
ลำพูนเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
ลำพูนเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

ลำพูนเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรลำพูน

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า ลำพูนตรุษจีนมหามงคลปี
ลำพูนตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์ลำพูน
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ลำพูน
เช่าอาสนะลำพูน
รับทำพานบายศรีลำพูน
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระลำพูน
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ลำพูน
รับจัดทำบุญบ้านลำพูน
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์ลำพูน
การตั้งศาลพระภูมิลำพูน
การตั้งศาลตายายลำพูน
การตั้งศาลเจ้าที่ลำพูน
การตั้งศาลพระพรหมลำพูน
รื้อถอนตั้งศาลลำพูน
จัดพิธีบวงสรวงลำพูน

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคลำพูน รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสลำพูน พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอเวียงหนองล่อง
เชิดสิงโตวังผาง
เชิดสิงโตหนองยวง
เชิดสิงโตหนองล่อง

เชิดสิงโตอำเภอทุ่งหัวช้าง
เชิดสิงโตตะเคียนปม
เชิดสิงโตทุ่งหัวช้าง
เชิดสิงโตบ้านปวง

เชิดสิงโตอำเภอบ้านธิ
เชิดสิงโตบ้านธิ
เชิดสิงโตห้วยยาบ

เชิดสิงโตอำเภอบ้านโฮ่ง
เชิดสิงโตบ้านโฮ่ง
เชิดสิงโตป่าพลู
เชิดสิงโตศรีเตี้ย
เชิดสิงโตหนองปลาสะวาย
เชิดสิงโตเหล่ายาว

เชิดสิงโตอำเภอป่าซาง
เชิดสิงโตท่าตุ้ม
เชิดสิงโตนครเจดีย์
เชิดสิงโตน้ำดิบ
เชิดสิงโตบ้านเรือน
เชิดสิงโตปากบ่อง
เชิดสิงโตป่าซาง
เชิดสิงโตมะกอก
เชิดสิงโตม่วงน้อย
เชิดสิงโตแม่แรง

เชิดสิงโตอำเภอลี้
เชิดสิงโตก้อ
เชิดสิงโตดงดำ
เชิดสิงโตนาทราย
เชิดสิงโตป่าไผ่
เชิดสิงโตลี้
เชิดสิงโตศรีวิชัย
เชิดสิงโตแม่ตืน
เชิดสิงโตแม่ลาน

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตต้นธง
เชิดสิงโตบ้านกลาง
เชิดสิงโตบ้านแป้น
เชิดสิงโตประตูป่า
เชิดสิงโตป่าสัก
เชิดสิงโตมะเขือแจ้
เชิดสิงโตริมปิง
เชิดสิงโตศรีบัวบาน
เชิดสิงโตหนองช้างคืน
เชิดสิงโตหนองหนาม
เชิดสิงโตอุโมงค์
เชิดสิงโตเวียงยอง
เชิดสิงโตเหมืองง่า
เชิดสิงโตเหมืองจี้
เชิดสิงโตในเมือง

เชิดสิงโตอำเภอแม่ทา
เชิดสิงโตทากาศ
เชิดสิงโตทาขุมเงิน
เชิดสิงโตทาทุ่งหลวง
เชิดสิงโตทาปลาดุก
เชิดสิงโตทาสบเส้า
เชิดสิงโตทาแม่ลอบ