เชิดมังกรทองพิจิตร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์พิจิตร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตพิจิตร เชิดมังกรทอง
พิจิตรเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
พิจิตรเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
พิจิตรเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

พิจิตรเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรพิจิตร

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า พิจิตรตรุษจีนมหามงคลปี
พิจิตรตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์พิจิตร
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์พิจิตร
เช่าอาสนะพิจิตร
รับทำพานบายศรีพิจิตร
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระพิจิตร
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่พิจิตร
รับจัดทำบุญบ้านพิจิตร
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์พิจิตร
การตั้งศาลพระภูมิพิจิตร
การตั้งศาลตายายพิจิตร
การตั้งศาลเจ้าที่พิจิตร
การตั้งศาลพระพรหมพิจิตร
รื้อถอนตั้งศาลพิจิตร
จัดพิธีบวงสรวงพิจิตร

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคพิจิตร รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสพิจิตร พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอดงเจริญ
เชิดสิงโตวังงิ้ว
เชิดสิงโตวังงิ้วใต้
เชิดสิงโตสำนักขุนเณร
เชิดสิงโตห้วยพุก
เชิดสิงโตห้วยร่วม

เชิดสิงโตอำเภอตะพานหิน
เชิดสิงโตคลองคูณ
เชิดสิงโตงิ้วราย
เชิดสิงโตดงตะขบ
เชิดสิงโตตะพานหิน
เชิดสิงโตทับหมัน
เชิดสิงโตทุ่งโพธิ์
เชิดสิงโตวังสำโรง
เชิดสิงโตวังหลุม
เชิดสิงโตวังหว้า
เชิดสิงโตหนองพยอม
เชิดสิงโตห้วยเกตุ
เชิดสิงโตไทรโรงโขน
เชิดสิงโตไผ่หลวง

เชิดสิงโตอำเภอทับคล้อ
เชิดสิงโตทับคล้อ
เชิดสิงโตท้ายทุ่ง
เชิดสิงโตเขาทราย
เชิดสิงโตเขาเจ็ดลูก

เชิดสิงโตอำเภอบางมูลนาก
เชิดสิงโตบางมูลนาก
เชิดสิงโตบางไผ่
เชิดสิงโตภูมิ
เชิดสิงโตลำประดา
เชิดสิงโตวังกรด
เชิดสิงโตวังตะกู
เชิดสิงโตวังสำโรง
เชิดสิงโตหอไกร
เชิดสิงโตห้วยเขน
เชิดสิงโตเนินมะกอก

เชิดสิงโตอำเภอบึงนาราง
เชิดสิงโตบางลาย
เชิดสิงโตบึงนาราง
เชิดสิงโตห้วยแก้ว
เชิดสิงโตแหลมรัง
เชิดสิงโตโพธิ์ไทรงาม

เชิดสิงโตอำเภอวชิรบารมี
เชิดสิงโตบึงบัว
เชิดสิงโตบ้านนา
เชิดสิงโตวังโมกข์
เชิดสิงโตหนองหลุม

เชิดสิงโตอำเภอวังทรายพูน
เชิดสิงโตวังทรายพูน
เชิดสิงโตหนองปลาไหล
เชิดสิงโตหนองปล้อง
เชิดสิงโตหนองพระ

เชิดสิงโตอำเภอสากเหล็ก
เชิดสิงโตคลองทราย
เชิดสิงโตท่าเยี่ยม
เชิดสิงโตวังทับไทร
เชิดสิงโตสากเหล็ก
เชิดสิงโตหนองหญ้าไทร

เชิดสิงโตอำเภอสามง่าม
เชิดสิงโตกำแพงดิน
เชิดสิงโตรังนก
เชิดสิงโตสามง่าม
เชิดสิงโตหนองโสน
เชิดสิงโตเนินปอ

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตคลองคะเชนทร์
เชิดสิงโตฆะมัง
เชิดสิงโตดงกลาง
เชิดสิงโตดงป่าคำ
เชิดสิงโตท่าหลวง
เชิดสิงโตท่าฬอ
เชิดสิงโตบ้านบุ่ง
เชิดสิงโตปากทาง
เชิดสิงโตป่ามะคาบ
เชิดสิงโตย่านยาว
เชิดสิงโตสายคำโห้
เชิดสิงโตหัวดง
เชิดสิงโตเมืองเก่า
เชิดสิงโตโรงช้าง
เชิดสิงโตในเมือง
เชิดสิงโตไผ่ขวาง

เชิดสิงโตอำเภอโพทะเล
เชิดสิงโตทะนง
เชิดสิงโตทุ่งน้อย
เชิดสิงโตท่าขมิ้น
เชิดสิงโตท่านั่ง
เชิดสิงโตท่าบัว
เชิดสิงโตท่าเสา
เชิดสิงโตท้ายน้ำ
เชิดสิงโตบางคลาน
เชิดสิงโตบ้านน้อย
เชิดสิงโตวัดขวาง
เชิดสิงโตโพทะเล

เชิดสิงโตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
เชิดสิงโตดงเสือเหลือง
เชิดสิงโตทุ่งใหญ่
เชิดสิงโตวังจิก
เชิดสิงโตเนินสว่าง
เชิดสิงโตโพธิ์ประทับช้าง
เชิดสิงโตไผ่ท่าโพ
เชิดสิงโตไผ่รอบ