เชิดมังกรทองอุทัยธานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์อุทัยธานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตอุทัยธานี เชิดมังกรทอง
อุทัยธานีเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
อุทัยธานีเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
อุทัยธานีเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

อุทัยธานีเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรอุทัยธานี

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า อุทัยธานีตรุษจีนมหามงคลปี
อุทัยธานีตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์อุทัยธานี
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์อุทัยธานี
เช่าอาสนะอุทัยธานี
รับทำพานบายศรีอุทัยธานี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระอุทัยธานี
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่อุทัยธานี
รับจัดทำบุญบ้านอุทัยธานี
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์อุทัยธานี
การตั้งศาลพระภูมิอุทัยธานี
การตั้งศาลตายายอุทัยธานี
การตั้งศาลเจ้าที่อุทัยธานี
การตั้งศาลพระพรหมอุทัยธานี
รื้อถอนตั้งศาลอุทัยธานี
จัดพิธีบวงสรวงอุทัยธานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคอุทัยธานี รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสอุทัยธานี พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอทัพทัน
เชิดสิงโตตลุกดู่
เชิดสิงโตทัพทัน
เชิดสิงโตทุ่งนาไทย
เชิดสิงโตหนองกระทุ่ม
เชิดสิงโตหนองกลางดง
เชิดสิงโตหนองยายดา
เชิดสิงโตหนองสระ
เชิดสิงโตหนองหญ้าปล้อง
เชิดสิงโตเขาขี้ฝอย
เชิดสิงโตโคกหม้อ

เชิดสิงโตอำเภอบ้านไร่
เชิดสิงโตคอกควาย
เชิดสิงโตทัพหลวง
เชิดสิงโตบ้านบึง
เชิดสิงโตบ้านใหม่คลองเคียน
เชิดสิงโตบ้านไร่
เชิดสิงโตวังหิน
เชิดสิงโตหนองจอก
เชิดสิงโตหนองบ่มกล้วย
เชิดสิงโตหูช้าง
เชิดสิงโตห้วยแห้ง
เชิดสิงโตเจ้าวัด
เชิดสิงโตเมืองการุ้ง
เชิดสิงโตแก่นมะกรูด

เชิดสิงโตอำเภอลานสัก
เชิดสิงโตทุ่งนางาม
เชิดสิงโตน้ำรอบ
เชิดสิงโตประดู่ยืน
เชิดสิงโตป่าอ้อ
เชิดสิงโตระบำ
เชิดสิงโตลานสัก

เชิดสิงโตอำเภอสว่างอารมณ์
เชิดสิงโตบ่อยาง
เชิดสิงโตพลวงสองนาง
เชิดสิงโตสว่างอารมณ์
เชิดสิงโตหนองหลวง
เชิดสิงโตไผ่เขียว

เชิดสิงโตอำเภอหนองขาหย่าง
เชิดสิงโตดงขวาง
เชิดสิงโตดอนกลอย
เชิดสิงโตทุ่งพึ่ง
เชิดสิงโตท่าโพ
เชิดสิงโตหนองขาหย่าง
เชิดสิงโตหนองไผ่
เชิดสิงโตหมกแถว
เชิดสิงโตหลุมเข้า
เชิดสิงโตห้วยรอบ

เชิดสิงโตอำเภอหนองฉาง
เชิดสิงโตทุ่งพง
เชิดสิงโตทุ่งโพ
เชิดสิงโตบ้านเก่า
เชิดสิงโตหนองฉาง
เชิดสิงโตหนองนางนวล
เชิดสิงโตหนองยาง
เชิดสิงโตหนองสรวง
เชิดสิงโตอุทัยเก่า
เชิดสิงโตเขากวางทอง
เชิดสิงโตเขาบางแกรก

เชิดสิงโตอำเภอห้วยคต
เชิดสิงโตทองหลาง
เชิดสิงโตสุขฤทัย
เชิดสิงโตห้วยคต

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตดอนขวาง
เชิดสิงโตทุ่งใหญ่
เชิดสิงโตท่าซุง
เชิดสิงโตน้ำซึม
เชิดสิงโตสะแกกรัง
เชิดสิงโตหนองพังค่า
เชิดสิงโตหนองเต่า
เชิดสิงโตหนองแก
เชิดสิงโตหนองไผ่แบน
เชิดสิงโตหาดทนง
เชิดสิงโตอุทัยใหม่
เชิดสิงโตเกาะเทโพ
เชิดสิงโตเนินแจง
เชิดสิงโตโนนเหล็ก