เชิดมังกรทองแม่ฮ่องสอน รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์แม่ฮ่องสอน รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตแม่ฮ่องสอน เชิดมังกรทอง
แม่ฮ่องสอนเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
แม่ฮ่องสอนเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
แม่ฮ่องสอนเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

แม่ฮ่องสอนเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรแม่ฮ่องสอน

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า แม่ฮ่องสอนตรุษจีนมหามงคลปี
แม่ฮ่องสอนตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์แม่ฮ่องสอน
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แม่ฮ่องสอน
เช่าอาสนะแม่ฮ่องสอน
รับทำพานบายศรีแม่ฮ่องสอน
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระแม่ฮ่องสอน
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่แม่ฮ่องสอน
รับจัดทำบุญบ้านแม่ฮ่องสอน
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์แม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลพระภูมิแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลตายายแม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลเจ้าที่แม่ฮ่องสอน
การตั้งศาลพระพรหมแม่ฮ่องสอน
รื้อถอนตั้งศาลแม่ฮ่องสอน
จัดพิธีบวงสรวงแม่ฮ่องสอน

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคแม่ฮ่องสอน รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสแม่ฮ่องสอน พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอขุนยวม
เชิดสิงโตขุนยวม
เชิดสิงโตเมืองปอน
เชิดสิงโตแม่กิ๊
เชิดสิงโตแม่ยวมน้อย
เชิดสิงโตแม่อูคอ
เชิดสิงโตแม่เงา

เชิดสิงโตอำเภอปางมะผ้า
เชิดสิงโตถ้ำลอด
เชิดสิงโตนาปู่ป้อม
เชิดสิงโตปางมะผ้า
เชิดสิงโตสบป่อง

เชิดสิงโตอำเภอปาย
เชิดสิงโตทุ่งยาว
เชิดสิงโตเมืองแปง
เชิดสิงโตเวียงเหนือ
เชิดสิงโตเวียงใต้
เชิดสิงโตแม่นาเติง
เชิดสิงโตแม่ฮี้
เชิดสิงโตโป่งสา

เชิดสิงโตอำเภอสบเมย
เชิดสิงโตกองก๋อย
เชิดสิงโตป่าโปง
เชิดสิงโตสบเมย
เชิดสิงโตแม่คะตวน
เชิดสิงโตแม่สวด
เชิดสิงโตแม่สามแลบ

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตจองคำ
เชิดสิงโตปางหมู
เชิดสิงโตผาบ่อง
เชิดสิงโตหมอกจำแป่
เชิดสิงโตห้วยปูลิง
เชิดสิงโตห้วยผา
เชิดสิงโตห้วยโป่ง

เชิดสิงโตอำเภอแม่ลาน้อย
เชิดสิงโตขุนแม่ลาน้อย
เชิดสิงโตท่าผาปุ้ม
เชิดสิงโตสันติคีรี
เชิดสิงโตห้วยห้อม
เชิดสิงโตแม่นาจาง
เชิดสิงโตแม่ลาน้อย
เชิดสิงโตแม่ลาหลวง
เชิดสิงโตแม่โถ

เชิดสิงโตอำเภอแม่สะเรียง
เชิดสิงโตบ้านกาศ
เชิดสิงโตป่าแป๋
เชิดสิงโตเสาหิน
เชิดสิงโตแม่คง
เชิดสิงโตแม่ยวม
เชิดสิงโตแม่สะเรียง
เชิดสิงโตแม่เหาะ