เชิดสิงโตมังกรลำปาง รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์ลำปาง รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตลำปาง เชิดมังกรทอง
ลำปางเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
ลำปางเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
ลำปางเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

ลำปางเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรลำปาง

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า ลำปางตรุษจีนมหามงคลปี
ลำปางตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์ลำปาง
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ลำปาง
เช่าอาสนะลำปาง
รับทำพานบายศรีลำปาง
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระลำปาง
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ลำปาง
รับจัดทำบุญบ้านลำปาง
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์ลำปาง
การตั้งศาลพระภูมิลำปาง
การตั้งศาลตายายลำปาง
การตั้งศาลเจ้าที่ลำปาง
การตั้งศาลพระพรหมลำปาง
รื้อถอนตั้งศาลลำปาง
จัดพิธีบวงสรวงลำปาง

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคลำปาง รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสลำปาง พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภองาว
เชิดสิงโตนาแก
เชิดสิงโตบ้านร้อง
เชิดสิงโตบ้านหวด
เชิดสิงโตบ้านอ้อน
เชิดสิงโตบ้านแหง
เชิดสิงโตบ้านโป่ง
เชิดสิงโตปงเตา
เชิดสิงโตหลวงเหนือ
เชิดสิงโตหลวงใต้
เชิดสิงโตแม่ตีบ

เชิดสิงโตอำเภอวังเหนือ
เชิดสิงโตทุ่งฮั้ว
เชิดสิงโตร่องเคาะ
เชิดสิงโตวังซ้าย
เชิดสิงโตวังทรายคำ
เชิดสิงโตวังทอง
เชิดสิงโตวังเหนือ
เชิดสิงโตวังแก้ว
เชิดสิงโตวังใต้

เชิดสิงโตอำเภอสบปราบ
เชิดสิงโตนายาง
เชิดสิงโตสบปราบ
เชิดสิงโตสมัย
เชิดสิงโตแม่กัวะ

เชิดสิงโตอำเภอห้างฉัตร
เชิดสิงโตปงยางคก
เชิดสิงโตวอแก้ว
เชิดสิงโตหนองหล่ม
เชิดสิงโตห้างฉัตร
เชิดสิงโตเมืองยาว
เชิดสิงโตเวียงตาล
เชิดสิงโตแม่สัน

เชิดสิงโตอำเภอเกาะคา
เชิดสิงโตท่าผา
เชิดสิงโตนาแก้ว
เชิดสิงโตนาแส่ง
เชิดสิงโตลำปางหลวง
เชิดสิงโตวังพร้าว
เชิดสิงโตศาลา
เชิดสิงโตเกาะคา
เชิดสิงโตใหม่พัฒนา
เชิดสิงโตไหล่หิน

เชิดสิงโตอำเภอเถิน
เชิดสิงโตนาโป่ง
เชิดสิงโตล้อมแรด
เชิดสิงโตเถินบุรี
เชิดสิงโตเวียงมอก
เชิดสิงโตแม่ถอด
เชิดสิงโตแม่ปะ
เชิดสิงโตแม่มอก
เชิดสิงโตแม่วะ

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตกล้วยแพะ
เชิดสิงโตชมพู
เชิดสิงโตต้นธงชัย
เชิดสิงโตทุ่งฝาย
เชิดสิงโตนิคมพัฒนา
เชิดสิงโตบุญนาคพัฒนา
เชิดสิงโตบ่อแฮ้ว
เชิดสิงโตบ้านค่า
เชิดสิงโตบ้านเป้า
เชิดสิงโตบ้านเสด็จ
เชิดสิงโตบ้านเอื้อม
เชิดสิงโตบ้านแลง
เชิดสิงโตปงแสนทอง
เชิดสิงโตพระบาท
เชิดสิงโตพิชัย
เชิดสิงโตสบตุ๋ย
เชิดสิงโตสวนดอก
เชิดสิงโตหัวเวียง
เชิดสิงโตเวียงเหนือ

เชิดสิงโตอำเภอเมืองปาน
เชิดสิงโตทุ่งกว๋าว
เชิดสิงโตบ้านขอ
เชิดสิงโตหัวเมือง
เชิดสิงโตเมืองปาน
เชิดสิงโตแจ้ซ้อน

เชิดสิงโตอำเภอเสริมงาม
เชิดสิงโตทุ่งงาม
เชิดสิงโตเสริมกลาง
เชิดสิงโตเสริมขวา
เชิดสิงโตเสริมซ้าย

เชิดสิงโตอำเภอแจ้ห่ม
เชิดสิงโตทุ่งผึ้ง
เชิดสิงโตบ้านสา
เชิดสิงโตปงดอน
เชิดสิงโตวิเชตนคร
เชิดสิงโตเมืองมาย
เชิดสิงโตแจ้ห่ม
เชิดสิงโตแม่สุก

เชิดสิงโตอำเภอแม่ทะ
เชิดสิงโตดอนไฟ
เชิดสิงโตนาครัว
เชิดสิงโตน้ำโจ้
เชิดสิงโตบ้านกิ่ว
เชิดสิงโตบ้านบอม
เชิดสิงโตป่าตัน
เชิดสิงโตวังเงิน
เชิดสิงโตสันดอนแก้ว
เชิดสิงโตหัวเสือ
เชิดสิงโตแม่ทะ

เชิดสิงโตอำเภอแม่พริก
เชิดสิงโตผาปัง
เชิดสิงโตพระบาทวังตวง
เชิดสิงโตแม่ปุ
เชิดสิงโตแม่พริก

เชิดสิงโตอำเภอแม่เมาะ
เชิดสิงโตจางเหนือ
เชิดสิงโตนาสัก
เชิดสิงโตบ้านดง
เชิดสิงโตสบป้าน
เชิดสิงโตแม่เมาะ