เชิดสิงโตมังกรเชียงราย รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์เชียงราย รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตเชียงราย เชิดมังกรทอง
เชียงรายเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
เชียงรายเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
เชียงรายเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

เชียงรายเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรเชียงราย

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า เชียงรายตรุษจีนมหามงคลปี
เชียงรายตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์เชียงราย
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์เชียงราย
เช่าอาสนะเชียงราย
รับทำพานบายศรีเชียงราย
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระเชียงราย
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่เชียงราย
รับจัดทำบุญบ้านเชียงราย
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์เชียงราย
การตั้งศาลพระภูมิเชียงราย
การตั้งศาลตายายเชียงราย
การตั้งศาลเจ้าที่เชียงราย
การตั้งศาลพระพรหมเชียงราย
รื้อถอนตั้งศาลเชียงราย
จัดพิธีบวงสรวงเชียงราย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคเชียงราย รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสเชียงราย พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอดอยหลวง
เชิดสิงโตปงน้อย
เชิดสิงโตหนองป่าก่อ
เชิดสิงโตโชคชัย

เชิดสิงโตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เชิดสิงโตดงมหาวัน
เชิดสิงโตทุ่งก่อ
เชิดสิงโตป่าซาง

เชิดสิงโตอำเภอขุนตาล
เชิดสิงโตต้า
เชิดสิงโตป่าตาล
เชิดสิงโตยางฮอม

เชิดสิงโตอำเภอป่าแดด
เชิดสิงโตป่าแงะ
เชิดสิงโตป่าแดด
เชิดสิงโตศรีโพธิ์เงิน
เชิดสิงโตสันมะค่า
เชิดสิงโตโรงช้าง

เชิดสิงโตอำเภอพญาเม็งราย
เชิดสิงโตตาดควัน
เชิดสิงโตเม็งราย
เชิดสิงโตแม่ต๋ำ
เชิดสิงโตแม่เปา
เชิดสิงโตไม้ยา

เชิดสิงโตอำเภอพาน
เชิดสิงโตดอยงาม
เชิดสิงโตทรายขาว
เชิดสิงโตทานตะวัน
เชิดสิงโตธารทอง
เชิดสิงโตป่าหุ่ง
เชิดสิงโตม่วงคำ
เชิดสิงโตสันกลาง
เชิดสิงโตสันติสุข
เชิดสิงโตสันมะเค็ด
เชิดสิงโตหัวง้ม
เชิดสิงโตเจริญเมือง
เชิดสิงโตเมืองพาน
เชิดสิงโตเวียงห้าว
เชิดสิงโตแม่อ้อ
เชิดสิงโตแม่เย็น

เชิดสิงโตอำเภอเชียงของ
เชิดสิงโตครึ่ง
เชิดสิงโตบุญเรือง
เชิดสิงโตริมโขง
เชิดสิงโตศรีดอนชัย
เชิดสิงโตสถาน
เชิดสิงโตห้วยซ้อ
เชิดสิงโตเวียง

เชิดสิงโตอำเภอเชียงแสน
เชิดสิงโตบ้านแซว
เชิดสิงโตป่าสัก
เชิดสิงโตศรีดอนมูล
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตแม่เงิน
เชิดสิงโตโยนก

เชิดสิงโตอำเภอเทิง
เชิดสิงโตงิ้ว
เชิดสิงโตตับเต่า
เชิดสิงโตปล้อง
เชิดสิงโตศรีดอนไชย
เชิดสิงโตสันทรายงาม
เชิดสิงโตหงาว
เชิดสิงโตหนองแรด
เชิดสิงโตเชียงเคี่ยน
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตแม่ลอย

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตดอยลาน
เชิดสิงโตดอยฮาง
เชิดสิงโตท่าสาย
เชิดสิงโตท่าสุด
เชิดสิงโตนางแล
เชิดสิงโตบ้านดู่
เชิดสิงโตป่าอ้อดอนชัย
เชิดสิงโตรอบเวียง
เชิดสิงโตริมกก
เชิดสิงโตสันทราย
เชิดสิงโตห้วยชมภู
เชิดสิงโตห้วยสัก
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตแม่กรณ์
เชิดสิงโตแม่ข้าวต้ม
เชิดสิงโตแม่ยาว

เชิดสิงโตอำเภอเวียงชัย
เชิดสิงโตดอนศิลา
เชิดสิงโตผางาม
เชิดสิงโตเมืองชุม
เชิดสิงโตเวียงชัย
เชิดสิงโตเวียงเหนือ

เชิดสิงโตอำเภอเวียงป่าเป้า
เชิดสิงโตบ้านโป่ง
เชิดสิงโตป่างิ้ว
เชิดสิงโตสันสลี
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตเวียงกาหลง
เชิดสิงโตแม่เจดีย์
เชิดสิงโตแม่เจดีย์ใหม่

เชิดสิงโตอำเภอเวียงแก่น
เชิดสิงโตท่าข้าม
เชิดสิงโตปอ
เชิดสิงโตม่วงยาย
เชิดสิงโตหล่ายงาว

เชิดสิงโตอำเภอแม่จัน
เชิดสิงโตจอมสวรรค์
เชิดสิงโตจันจว้า
เชิดสิงโตจันจว้าใต้
เชิดสิงโตท่าข้าวเปลือก
เชิดสิงโตป่าซาง
เชิดสิงโตป่าตึง
เชิดสิงโตศรีค้ำ
เชิดสิงโตสันทราย
เชิดสิงโตแม่คำ
เชิดสิงโตแม่จัน
เชิดสิงโตแม่ไร่

เชิดสิงโตอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เชิดสิงโตเทอดไทย
เชิดสิงโตแม่ฟ้าหลวง
เชิดสิงโตแม่สลองนอก
เชิดสิงโตแม่สลองใน

เชิดสิงโตอำเภอแม่ลาว
เชิดสิงโตจอมหมอกแก้ว
เชิดสิงโตดงมะดะ
เชิดสิงโตบัวสลี
เชิดสิงโตป่าก่อดำ
เชิดสิงโตโป่งแพร่

เชิดสิงโตอำเภอแม่สรวย
เชิดสิงโตท่าก๊อ
เชิดสิงโตป่าแดด
เชิดสิงโตวาวี
เชิดสิงโตศรีถ้อย
เชิดสิงโตเจดีย์หลวง
เชิดสิงโตแม่พริก
เชิดสิงโตแม่สรวย

เชิดสิงโตอำเภอแม่สาย
เชิดสิงโตบ้านด้าย
เชิดสิงโตศรีเมืองชุม
เชิดสิงโตห้วยไคร้
เชิดสิงโตเกาะช้าง
เชิดสิงโตเวียงพางคำ
เชิดสิงโตแม่สาย
เชิดสิงโตโป่งงาม เชิดสิงโตโป่งผา