เชิดสิงโตมังกรเพชรบูรณ์ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์เพชรบูรณ์ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตเพชรบูรณ์ เชิดมังกรทอง
เพชรบูรณ์เทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
เพชรบูรณ์เชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
เพชรบูรณ์เชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

เพชรบูรณ์เชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรเพชรบูรณ์

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า เพชรบูรณ์ตรุษจีนมหามงคลปี
เพชรบูรณ์ตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์เพชรบูรณ์
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์เพชรบูรณ์
เช่าอาสนะเพชรบูรณ์
รับทำพานบายศรีเพชรบูรณ์
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระเพชรบูรณ์
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่เพชรบูรณ์
รับจัดทำบุญบ้านเพชรบูรณ์
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์เพชรบูรณ์
การตั้งศาลพระภูมิเพชรบูรณ์
การตั้งศาลตายายเพชรบูรณ์
การตั้งศาลเจ้าที่เพชรบูรณ์
การตั้งศาลพระพรหมเพชรบูรณ์
รื้อถอนตั้งศาลเพชรบูรณ์
จัดพิธีบวงสรวงเพชรบูรณ์

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคเพชรบูรณ์ รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสเพชรบูรณ์ พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอชนแดน
เชิดสิงโตชนแดน
เชิดสิงโตซับพุทรา
เชิดสิงโตดงขุย
เชิดสิงโตตะกุดไร
เชิดสิงโตท่าข้าม
เชิดสิงโตบ้านกล้วย
เชิดสิงโตพุทธบาท
เชิดสิงโตลาดแค
เชิดสิงโตศาลาลาย

เชิดสิงโตอำเภอน้ำหนาว
เชิดสิงโตน้ำหนาว
เชิดสิงโตวังกวาง
เชิดสิงโตหลักด่าน
เชิดสิงโตโคกมน

เชิดสิงโตอำเภอบึงสามพัน
เชิดสิงโตกันจุ
เชิดสิงโตซับสมอทอด
เชิดสิงโตซับไม้แดง
เชิดสิงโตบึงสามพัน
เชิดสิงโตพญาวัง
เชิดสิงโตวังพิกุล
เชิดสิงโตศรีมงคล
เชิดสิงโตสระแก้ว
เชิดสิงโตหนองแจง

เชิดสิงโตอำเภอวังโป่ง
เชิดสิงโตซับเปิบ
เชิดสิงโตท้ายดง
เชิดสิงโตวังศาล
เชิดสิงโตวังหิน
เชิดสิงโตวังโป่ง

เชิดสิงโตอำเภอวิเชียรบุรี
เชิดสิงโตซับน้อย
เชิดสิงโตซับสมบูรณ์
เชิดสิงโตท่าโรง
เชิดสิงโตน้ำร้อน
เชิดสิงโตบึงกระจับ
เชิดสิงโตบ่อรัง
เชิดสิงโตพุขาม
เชิดสิงโตพุเตย
เชิดสิงโตภูน้ำหยด
เชิดสิงโตยางสาว
เชิดสิงโตวังใหญ่
เชิดสิงโตสระประดู่
เชิดสิงโตสามแยก
เชิดสิงโตโคกปรง

เชิดสิงโตอำเภอศรีเทพ
เชิดสิงโตคลองกระจัง
เชิดสิงโตนาสนุ่น
เชิดสิงโตประดู่งาม
เชิดสิงโตศรีเทพ
เชิดสิงโตสระกรวด
เชิดสิงโตหนองย่างทอย
เชิดสิงโตโคกสะอาด

เชิดสิงโตอำเภอหนองไผ่
เชิดสิงโตกองทูล
เชิดสิงโตท่าด้วง
เชิดสิงโตท่าแดง
เชิดสิงโตนาเฉลียง
เชิดสิงโตบัววัฒนา
เชิดสิงโตบ่อไทย
เชิดสิงโตบ้านโภชน์
เชิดสิงโตยางงาม
เชิดสิงโตวังท่าดี
เชิดสิงโตวังโบสถ์
เชิดสิงโตหนองไผ่
เชิดสิงโตห้วยโป่ง
เชิดสิงโตเพชรละคร

เชิดสิงโตอำเภอหล่มสัก
เชิดสิงโตช้างตะลูด
เชิดสิงโตตาลเดี่ยว
เชิดสิงโตท่าอิบุญ
เชิดสิงโตน้ำก้อ
เชิดสิงโตน้ำชุน
เชิดสิงโตน้ำเฮี้ย
เชิดสิงโตบุ่งคล้า
เชิดสิงโตบุ่งน้ำเต้า
เชิดสิงโตบ้านกลาง
เชิดสิงโตบ้านติ้ว
เชิดสิงโตบ้านหวาย
เชิดสิงโตบ้านโสก
เชิดสิงโตบ้านไร่
เชิดสิงโตปากช่อง
เชิดสิงโตปากดุก
เชิดสิงโตฝายนาแซง
เชิดสิงโตลานบ่า
เชิดสิงโตวัดป่า
เชิดสิงโตสักหลง
เชิดสิงโตหนองสว่าง
เชิดสิงโตหนองไขว่
เชิดสิงโตหล่มสัก
เชิดสิงโตห้วยไร่

เชิดสิงโตอำเภอหล่มเก่า
เชิดสิงโตตาดกลอย
เชิดสิงโตนาซำ
เชิดสิงโตนาเกาะ
เชิดสิงโตนาแซง
เชิดสิงโตบ้านเนิน
เชิดสิงโตวังบาล
เชิดสิงโตศิลา
เชิดสิงโตหล่มเก่า
เชิดสิงโตหินฮาว

เชิดสิงโตอำเภอเขาค้อ
เชิดสิงโตทุ่งสมอ
เชิดสิงโตริมสีม่วง
เชิดสิงโตสะเดาะพง
เชิดสิงโตหนองแม่นา
เชิดสิงโตเขาค้อ
เชิดสิงโตเข็กน้อย
เชิดสิงโตแคมป์สน

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตชอนไพร
เชิดสิงโตดงมูลเหล็ก
เชิดสิงโตตะเบาะ
เชิดสิงโตท่าพล
เชิดสิงโตนางั่ว
เชิดสิงโตนาป่า
เชิดสิงโตนายม
เชิดสิงโตน้ำร้อน
เชิดสิงโตบ้านโคก
เชิดสิงโตบ้านโตก
เชิดสิงโตป่าเลา
เชิดสิงโตระวิง
เชิดสิงโตวังชมภู
เชิดสิงโตสะเดียง
เชิดสิงโตห้วยสะแก
เชิดสิงโตห้วยใหญ่
เชิดสิงโตในเมือง