เชิดสิงโตเชียงใหม่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์เชียงใหม่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตเชียงใหม่ เชิดมังกรทอง
เชียงใหม่เทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
เชียงใหม่เชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
เชียงใหม่เชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

เชียงใหม่เชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรเชียงใหม่

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า เชียงใหม่ตรุษจีนมหามงคลปี
เชียงใหม่ตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์เชียงใหม่
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์เชียงใหม่
เช่าอาสนะเชียงใหม่
รับทำพานบายศรีเชียงใหม่
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระเชียงใหม่
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่เชียงใหม่
รับจัดทำบุญบ้านเชียงใหม่
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์เชียงใหม่
การตั้งศาลพระภูมิเชียงใหม่
การตั้งศาลตายายเชียงใหม่
การตั้งศาลเจ้าที่เชียงใหม่
การตั้งศาลพระพรหมเชียงใหม่
รื้อถอนตั้งศาลเชียงใหม่
จัดพิธีบวงสรวงเชียงใหม่

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคเชียงใหม่ รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสเชียงใหม่ พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอดอยหล่อ
เชิดสิงโตดอยหล่อ
เชิดสิงโตยางคราม
เชิดสิงโตสองแคว
เชิดสิงโตสันติสุข

เชิดสิงโตอำเภอแม่ออน
เชิดสิงโตทาเหนือ
เชิดสิงโตบ้านสหกรณ์
เชิดสิงโตห้วยแก้ว
เชิดสิงโตออนกลาง
เชิดสิงโตออนเหนือ
เชิดสิงโตแม่ทา

เชิดสิงโตอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เชิดสิงโตบ้านจันทร์
เชิดสิงโตแจ่มหลวง
เชิดสิงโตแม่แดด

เชิดสิงโตอำเภอจอมทอง
เชิดสิงโตข่วงเปา
เชิดสิงโตดอยแก้ว
เชิดสิงโตบ้านหลวง
เชิดสิงโตบ้านแปะ
เชิดสิงโตสบเตี๊ยะ
เชิดสิงโตแม่สอย

เชิดสิงโตอำเภอดอยสะเก็ด
เชิดสิงโตตลาดขวัญ
เชิดสิงโตตลาดใหญ่
เชิดสิงโตป่าป้อง
เชิดสิงโตป่าลาน
เชิดสิงโตป่าเมี่ยง
เชิดสิงโตลวงเหนือ
เชิดสิงโตสง่าบ้าน
เชิดสิงโตสันปูเลย
เชิดสิงโตสำราญราษฎร์
เชิดสิงโตเชิงดอย
เชิดสิงโตเทพเสด็จ
เชิดสิงโตแม่คือ
เชิดสิงโตแม่ฮ้อยเงิน
เชิดสิงโตแม่โป่ง

เชิดสิงโตอำเภอดอยเต่า
เชิดสิงโตดอยเต่า
เชิดสิงโตท่าเดื่อ
เชิดสิงโตบงตัน
เชิดสิงโตบ้านแอ่น
เชิดสิงโตมืดกา
เชิดสิงโตโปงทุ่ง

เชิดสิงโตอำเภอฝาง
เชิดสิงโตม่อนปิ่น
เชิดสิงโตสันทราย
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตแม่ข่า
เชิดสิงโตแม่คะ
เชิดสิงโตแม่งอน
เชิดสิงโตแม่สูน
เชิดสิงโตโป่งน้ำร้อน

เชิดสิงโตอำเภอพร้าว
เชิดสิงโตทุ่งหลวง
เชิดสิงโตน้ำแพร่
เชิดสิงโตบ้านโป่ง
เชิดสิงโตป่าตุ้ม
เชิดสิงโตป่าไหน่
เชิดสิงโตสันทราย
เชิดสิงโตเขื่อนผาก
เชิดสิงโตเวียง
เชิดสิงโตแม่ปั๋ง
เชิดสิงโตแม่แวน
เชิดสิงโตโหล่งขอด

เชิดสิงโตอำเภอสะเมิง
เชิดสิงโตบ่อแก้ว
เชิดสิงโตยั้งเมิน
เชิดสิงโตสะเมิงเหนือ
เชิดสิงโตสะเมิงใต้
เชิดสิงโตแม่สาบ

เชิดสิงโตอำเภอสันกำแพง
เชิดสิงโตต้นเปา
เชิดสิงโตทรายมูล
เชิดสิงโตบวกค้าง
เชิดสิงโตร้องวัวแดง
เชิดสิงโตสันกลาง
เชิดสิงโตสันกำแพง
เชิดสิงโตห้วยทราย
เชิดสิงโตออนใต้
เชิดสิงโตแช่ช้าง
เชิดสิงโตแม่ปูคา

เชิดสิงโตอำเภอสันทราย
เชิดสิงโตป่าไผ่
เชิดสิงโตสันทรายน้อย
เชิดสิงโตสันทรายหลวง
เชิดสิงโตสันนาเม็ง
เชิดสิงโตสันป่าเปา
เชิดสิงโตสันพระเนตร
เชิดสิงโตหนองจ๊อม
เชิดสิงโตหนองหาร
เชิดสิงโตหนองแหย่ง
เชิดสิงโตเมืองเล็น
เชิดสิงโตแม่แฝก
เชิดสิงโตแม่แฝกใหม่

เชิดสิงโตอำเภอสันป่าตอง
เชิดสิงโตทุ่งต้อม
เชิดสิงโตทุ่งสะโตก
เชิดสิงโตท่าวังพร้าว
เชิดสิงโตน้ำบ่อหลวง
เชิดสิงโตบ้านกลาง
เชิดสิงโตบ้านแม
เชิดสิงโตมะขามหลวง
เชิดสิงโตมะขุนหวาน
เชิดสิงโตยุหว่า
เชิดสิงโตสันกลาง
เชิดสิงโตแม่ก๊า

เชิดสิงโตอำเภอสารภี
เชิดสิงโตขัวมุง
เชิดสิงโตชมภู
เชิดสิงโตดอนแก้ว
เชิดสิงโตท่ากว้าง
เชิดสิงโตท่าวังตาล
เชิดสิงโตป่าบง
เชิดสิงโตยางเนิ้ง
เชิดสิงโตสันทราย
เชิดสิงโตสารภี
เชิดสิงโตหนองผึ้ง
เชิดสิงโตหนองแฝก
เชิดสิงโตไชยสถาน

เชิดสิงโตอำเภอหางดง
เชิดสิงโตขุนคง
เชิดสิงโตน้ำแพร่
เชิดสิงโตบ้านปง
เชิดสิงโตบ้านแหวน
เชิดสิงโตสบแม่ข่า
เชิดสิงโตสันผักหวาน
เชิดสิงโตหนองควาย
เชิดสิงโตหนองตอง
เชิดสิงโตหนองแก๋ว
เชิดสิงโตหางดง
เชิดสิงโตหารแก้ว

เชิดสิงโตอำเภออมก๋อย
เชิดสิงโตนาเกียน
เชิดสิงโตม่อนจอง
เชิดสิงโตยางเปียง
เชิดสิงโตสบโขง
เชิดสิงโตอมก๋อย
เชิดสิงโตแม่ตื่น

เชิดสิงโตอำเภอฮอด
เชิดสิงโตนาคอเรือ
เชิดสิงโตบ่อสลี
เชิดสิงโตบ่อหลวง
เชิดสิงโตบ้านตาล
เชิดสิงโตหางดง
เชิดสิงโตฮอด

เชิดสิงโตอำเภอเชียงดาว
เชิดสิงโตทุ่งข้าวพวง
เชิดสิงโตปิงโค้ง
เชิดสิงโตเชียงดาว
เชิดสิงโตเมืองคอง
เชิดสิงโตเมืองงาย
เชิดสิงโตเมืองนะ
เชิดสิงโตแม่นะ

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตช้างคลาน
เชิดสิงโตช้างม่อย
เชิดสิงโตช้างเผือก
เชิดสิงโตท่าศาลา
เชิดสิงโตป่าตัน
เชิดสิงโตป่าแดด
เชิดสิงโตพระสิงห์
เชิดสิงโตฟ้าฮ่าม
เชิดสิงโตวัดเกต
เชิดสิงโตศรีภูมิ
เชิดสิงโตสันผีเสื้อ
เชิดสิงโตสุเทพ
เชิดสิงโตหนองป่าครั่ง
เชิดสิงโตหนองหอย
เชิดสิงโตหายยา
เชิดสิงโตแม่เหียะ

เชิดสิงโตอำเภอแม่ริม
เชิดสิงโตขี้เหล็ก
เชิดสิงโตดอนแก้ว
เชิดสิงโตริมเหนือ
เชิดสิงโตริมใต้
เชิดสิงโตสะลวง
เชิดสิงโตสันโป่ง
เชิดสิงโตห้วยทราย
เชิดสิงโตเหมืองแก้ว
เชิดสิงโตแม่สา
เชิดสิงโตแม่แรม
เชิดสิงโตโป่งแยง

เชิดสิงโตอำเภอแม่วาง
เชิดสิงโตดอนเปา
เชิดสิงโตทุ่งปี้
เชิดสิงโตทุ่งรวงทอง
เชิดสิงโตบ้านกาด
เชิดสิงโตแม่วิน

เชิดสิงโตอำเภอแม่อาย
เชิดสิงโตท่าตอน
เชิดสิงโตบ้านหลวง
เชิดสิงโตมะลิกา
เชิดสิงโตสันต้นหมื้อ
เชิดสิงโตแม่นาวาง
เชิดสิงโตแม่สาว
เชิดสิงโตแม่อาย

เชิดสิงโตอำเภอแม่แจ่ม
เชิดสิงโตกองแขก
เชิดสิงโตช่างเคิ่ง
เชิดสิงโตท่าผา
เชิดสิงโตบ้านจันทร์
เชิดสิงโตบ้านทับ
เชิดสิงโตปางหินฝน
เชิดสิงโตแจ่มหลวง
เชิดสิงโตแม่นาจร
เชิดสิงโตแม่ศึก
เชิดสิงโตแม่แดด

เชิดสิงโตอำเภอแม่แตง
เชิดสิงโตกื้ดช้าง
เชิดสิงโตขี้เหล็ก
เชิดสิงโตช่อแล
เชิดสิงโตบ้านช้าง
เชิดสิงโตบ้านเป้า
เชิดสิงโตป่าแป๋
เชิดสิงโตสบเปิง
เชิดสิงโตสมก๋าย
เชิดสิงโตสันป่ายาง
เชิดสิงโตสันมหาพน
เชิดสิงโตอินทขิล
เชิดสิงโตเมืองก๋าย
เชิดสิงโตแม่หอพระ
เชิดสิงโตแม่แตง

เชิดสิงโตอำเภอไชยปราการ
เชิดสิงโตปงตำ
เชิดสิงโตศรีดงเย็น
เชิดสิงโตหนองบัว
เชิดสิงโตแม่ทะลบ

เชิดสิงโตอำเภอเวียงแหง
เชิดสิงโตเปียงหลวง
เชิดสิงโตเมืองแหง
เชิดสิงโตแสนไห