เชิดสิงโตแพร่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์แพร่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตแพร่ เชิดมังกรทอง
แพร่เทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
แพร่เชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
แพร่เชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

แพร่เชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรแพร่

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า แพร่ตรุษจีนมหามงคลปี
แพร่ตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์แพร่
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แพร่
เช่าอาสนะแพร่
รับทำพานบายศรีแพร่
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระแพร่
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่แพร่
รับจัดทำบุญบ้านแพร่
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์แพร่
การตั้งศาลพระภูมิแพร่
การตั้งศาลตายายแพร่
การตั้งศาลเจ้าที่แพร่
การตั้งศาลพระพรหมแพร่
รื้อถอนตั้งศาลแพร่
จัดพิธีบวงสรวงแพร่

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคแพร่ รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสแพร่พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอร้องกวาง
เชิดสิงโตทุ่งศรี
เชิดสิงโตน้ำเลา
เชิดสิงโตบ้านเวียง
เชิดสิงโตร้องกวาง
เชิดสิงโตร้องเข็ม
เชิดสิงโตห้วยโรง
เชิดสิงโตแม่ทราย
เชิดสิงโตแม่ยางตาล
เชิดสิงโตแม่ยางร้อง
เชิดสิงโตแม่ยางฮ่อ
เชิดสิงโตไผ่โทน

เชิดสิงโตอำเภอลอง
เชิดสิงโตต้าผามอก
เชิดสิงโตทุ่งแล้ง
เชิดสิงโตบ่อเหล็กลอง
เชิดสิงโตบ้านปิน
เชิดสิงโตปากกาง
เชิดสิงโตหัวทุ่ง
เชิดสิงโตห้วยอ้อ
เชิดสิงโตเวียงต้า
เชิดสิงโตแม่ปาน

เชิดสิงโตอำเภอวังชิ้น
เชิดสิงโตนาพูน
เชิดสิงโตป่าสัก
เชิดสิงโตวังชิ้น
เชิดสิงโตสรอย
เชิดสิงโตแม่ป้าก
เชิดสิงโตแม่พุง
เชิดสิงโตแม่เกิ๋ง

เชิดสิงโตอำเภอสอง
เชิดสิงโตทุ่งน้าว
เชิดสิงโตบ้านกลาง
เชิดสิงโตบ้านหนุน
เชิดสิงโตสะเอียบ
เชิดสิงโตหัวเมือง
เชิดสิงโตห้วยหม้าย
เชิดสิงโตเตาปูน
เชิดสิงโตแดนชุมพล

เชิดสิงโตอำเภอสูงเม่น
เชิดสิงโตดอนมูล
เชิดสิงโตน้ำชำ
เชิดสิงโตบ้านกวาง
เชิดสิงโตบ้านกาศ
เชิดสิงโตบ้านปง
เชิดสิงโตบ้านเหล่า
เชิดสิงโตพระหลวง
เชิดสิงโตร่องกาศ
เชิดสิงโตสบสาย
เชิดสิงโตสูงเม่น
เชิดสิงโตหัวฝาย
เชิดสิงโตเวียงทอง

เชิดสิงโตอำเภอหนองม่วงไข่
เชิดสิงโตตำหนักธรรม
เชิดสิงโตทุ่งแค้ว
เชิดสิงโตน้ำรัด
เชิดสิงโตวังหลวง
เชิดสิงโตหนองม่วงไข่
เชิดสิงโตแม่คำมี

เชิดสิงโตอำเภอเด่นชัย
เชิดสิงโตปงป่าหวาย
เชิดสิงโตห้วยไร่
เชิดสิงโตเด่นชัย
เชิดสิงโตแม่จั๊วะ
เชิดสิงโตไทรย้อย

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตกาญจนา
เชิดสิงโตช่อแฮ
เชิดสิงโตทุ่งกวาว
เชิดสิงโตทุ่งโฮ้ง
เชิดสิงโตท่าข้าม
เชิดสิงโตนาจักร
เชิดสิงโตน้ำชำ
เชิดสิงโตบ้านถิ่น
เชิดสิงโตป่าแดง
เชิดสิงโตป่าแมต
เชิดสิงโตร่องฟอง
เชิดสิงโตวังธง
เชิดสิงโตวังหงษ์
เชิดสิงโตสวนเขื่อน
เชิดสิงโตห้วยม้า
เชิดสิงโตเหมืองหม้อ
เชิดสิงโตแม่คำมี
เชิดสิงโตแม่ยม
เชิดสิงโตแม่หล่าย
เชิดสิงโตในเวียง