พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


b4a4 – พนักงานประจำสำนักงาน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6
6 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
13 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
17 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด-เชียงราย
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยุธยา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา