แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทาน

แนวข้อสอบเศรษฐกร  สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
7 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพการตลาด
8 ภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน
9 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
10 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
11 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
14 แนวข้อสอบเชิงกลยุทธิ์เศรษฐศาสตร์ (อัตนัย)
15 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักชลประทานจังหวัดยะลา