แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายใน


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด  สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เรื่องกลศาสตร์
7 แนวข้อสอบกลศาสตร์
8 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
9 แนวข้อสอบความรู้ทางไฟฟ้า
10 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา