แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล

b41a24 – นักวิชาการสถิติ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา