แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล

b41a18 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 ความรู้ในการเขียนโครงการ
11 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
12 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
16 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดยะลา