แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาล

b41a36 – พนักงานประจำห้องยา   โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
13 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป
14 ถาม – ตอบ วิชาเวชกรรมไทย
15 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา