แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา  สำนักงานทางหลวงชนบท

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
3 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
4 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
5 การบริหารงานก่อสร้าง
6 การประมาณราคาก่อสร้าง
7 การเตรียมงานก่อสร้าง
8 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
9 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
10 ถาม -ตอบ พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
13 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
14 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
15 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
16 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
17 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(กรมทางหลวงชนบท)
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา