แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่ง


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง  สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก และการดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย
11 ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์
12 โลจิสติกส์กับอาเซียน
13 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถ (สอบใบขับขี่)
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา