ช่างไฟฟ้าปราจีนบุรี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าปราจีนบุรี บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

ปราจีนบุรีช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟปราจีนบุรี
ติดตั้งปลั๊กปราจีนบุรี
ติดตั้งหลอดไฟปราจีนบุรี
รับซ่อมไฟฟ้าปราจีนบุรี
ซ่อมไฟบ้านปราจีนบุรี
เดินสายไฟในบ้านปราจีนบุรี
ช่างซ่อมไฟซ๊อตปราจีนบุรี
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าปราจีนบุรี งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างปราจีนบุรี ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

ปราจีนบุรีอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
ปราจีนบุรีประตูสแตนเลสปราจีนบุรี
ประตูรั้วสแตนเลสปราจีนบุรี
งานสแตนเลสปราจีนบุรี
ร้านสแตนเลสปราจีนบุรี
ราวสแตนเลสปราจีนบุรี
ป้ายสแตนเลสปราจีนบุรี
ประตูสแตนเลสราคาปราจีนบุรี
ราวกันตกสแตนเลสปราจีนบุรี

เราเป็นช่างทำหลังคาปราจีนบุรี
ช่างงานโครงเหล็กปราจีนบุรี
รับงานหลังคาโรงรถปราจีนบุรี

รับเหมาโครงหลังคากันสาดปราจีนบุรี
ต่อเติมจากบ้านเดิมปราจีนบุรี
รับทำที่จอดรถปราจีนบุรี

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสปราจีนบุรี ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้ปราจีนบุรี
ลวดลายสแตนเลสราคาปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีช่องรั้วสแตนเลสราคา
ปราจีนบุรีสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
ปราจีนบุรีประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสปราจีนบุรี
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปปราจีนบุรี
ประตูสแตนเลสผสมไม้ปราจีนบุรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอกบินทร์บุรี
ช่างไฟฟ้ากบินทร์
ช่างไฟฟ้านนทรี
ช่างไฟฟ้านาแขม
ช่างไฟฟ้าบ่อทอง
ช่างไฟฟ้าบ้านนา
ช่างไฟฟ้าย่านรี
ช่างไฟฟ้าลาดตะเคียน
ช่างไฟฟ้าวังดาล
ช่างไฟฟ้าวังตะเคียน
ช่างไฟฟ้าวังท่าช้าง
ช่างไฟฟ้าหนองกี่
ช่างไฟฟ้าหาดนางแก้ว
ช่างไฟฟ้าเขาไม้แก้ว
ช่างไฟฟ้าเมืองเก่า

ช่างไฟฟ้าอำเภอนาดี
ช่างไฟฟ้าทุ่งโพธิ์
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้าบุพราหมณ์
ช่างไฟฟ้าสะพานหิน
ช่างไฟฟ้าสำพันตา
ช่างไฟฟ้าแก่งดินสอ

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านสร้าง
ช่างไฟฟ้ากระทุ่มแพ้ว
ช่างไฟฟ้าบางกระเบา
ช่างไฟฟ้าบางขาม
ช่างไฟฟ้าบางปลาร้า
ช่างไฟฟ้าบางพลวง
ช่างไฟฟ้าบางยาง
ช่างไฟฟ้าบางเตย
ช่างไฟฟ้าบางแตน
ช่างไฟฟ้าบ้านสร้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอประจันตคาม
ช่างไฟฟ้าคำโตนด
ช่างไฟฟ้าดงบัง
ช่างไฟฟ้าบุฝ้าย
ช่างไฟฟ้าบ้านหอย
ช่างไฟฟ้าประจันตคาม
ช่างไฟฟ้าหนองแก้ว
ช่างไฟฟ้าหนองแสง
ช่างไฟฟ้าเกาะลอย
ช่างไฟฟ้าโพธิ์งาม

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ
ช่างไฟฟ้ากรอกสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าดงกระทงยาม
ช่างไฟฟ้าท่าตูม
ช่างไฟฟ้าบางกุ้ง
ช่างไฟฟ้าบ้านทาม
ช่างไฟฟ้าศรีมหาโพธิ
ช่างไฟฟ้าสัมพันธ์
ช่างไฟฟ้าหนองโพรง
ช่างไฟฟ้าหัวหว้า
ช่างไฟฟ้าหาดยาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีมโหสถ
ช่างไฟฟ้าคู้ลำพัน
ช่างไฟฟ้าโคกปีบ
ช่างไฟฟ้าโคกไทย
ช่างไฟฟ้าไผ่ชะเลือด

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าดงขี้เหล็ก
ช่างไฟฟ้าดงพระราม
ช่างไฟฟ้าท่างาม
ช่างไฟฟ้าบางบริบูรณ์
ช่างไฟฟ้าบางเดชะ
ช่างไฟฟ้าบ้านพระ
ช่างไฟฟ้ารอบเมือง
ช่างไฟฟ้าวัดโบสถ์
ช่างไฟฟ้าหน้าเมือง
ช่างไฟฟ้าเนินหอม
ช่างไฟฟ้าโคกไม้ลาย
ช่างไฟฟ้าโนนห้อม
ช่างไฟฟ้าไม้เค็ด