ช่างไฟฟ้าสกลนคร ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าสกลนคร บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

สกลนครช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟสกลนคร
ติดตั้งปลั๊กสกลนคร
ติดตั้งหลอดไฟสกลนคร
รับซ่อมไฟฟ้าสกลนคร
ซ่อมไฟบ้านสกลนคร
เดินสายไฟในบ้านสกลนคร
ช่างซ่อมไฟซ๊อตสกลนคร
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าสกลนคร งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างสกลนคร ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

สกลนครอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
สกลนครประตูสแตนเลสสกลนคร
ประตูรั้วสแตนเลสสกลนคร
งานสแตนเลสสกลนคร
ร้านสแตนเลสสกลนคร
ราวสแตนเลสสกลนคร
ป้ายสแตนเลสสกลนคร
ประตูสแตนเลสราคาสกลนคร
ราวกันตกสแตนเลสสกลนคร

เราเป็นช่างทำหลังคาสกลนคร
ช่างงานโครงเหล็กสกลนคร
รับงานหลังคาโรงรถสกลนคร

รับเหมาโครงหลังคากันสาดสกลนคร
ต่อเติมจากบ้านเดิมสกลนคร
รับทำที่จอดรถสกลนคร

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสสกลนคร ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้สกลนคร
ลวดลายสแตนเลสราคาสกลนคร
สกลนครช่องรั้วสแตนเลสราคา
สกลนครสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
สกลนครประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสสกลนคร
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปสกลนคร
ประตูสแตนเลสผสมไม้สกลนคร

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุดบาก
ช่างไฟฟ้ากุดบาก
ช่างไฟฟ้ากุดไห
ช่างไฟฟ้านาม่อง

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุสุมาลย์
ช่างไฟฟ้ากุสุมาลย์
ช่างไฟฟ้านาเพียง
ช่างไฟฟ้านาโพธิ์
ช่างไฟฟ้าอุ่มจาน
ช่างไฟฟ้าโพธิไพศาล

ช่างไฟฟ้าอำเภอคำตากล้า
ช่างไฟฟ้าคำตากล้า
ช่างไฟฟ้านาแต้
ช่างไฟฟ้าหนองบัวสิม
ช่างไฟฟ้าแพด

ช่างไฟฟ้าอำเภอนิคมน้ำอูน
ช่างไฟฟ้านิคมน้ำอูน
ช่างไฟฟ้าสุวรรณคาม
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองปลิง

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านม่วง
ช่างไฟฟ้าดงหม้อทอง
ช่างไฟฟ้าดงหม้อทองใต้
ช่างไฟฟ้าดงเหนือ
ช่างไฟฟ้าบ่อแก้ว
ช่างไฟฟ้ามายม่วง
ช่างไฟฟ้าหนองกวั่ง
ช่างไฟฟ้าห้วยหลัว
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด

ช่างไฟฟ้าอำเภอพรรณานิคม
ช่างไฟฟ้าช้างมิ่ง
ช่างไฟฟ้านาหัวบ่อ
ช่างไฟฟ้านาใน
ช่างไฟฟ้าบะฮี
ช่างไฟฟ้าพรรณา
ช่างไฟฟ้าพอกน้อย
ช่างไฟฟ้าวังยาง
ช่างไฟฟ้าสว่าง
ช่างไฟฟ้าเชิงชุม
ช่างไฟฟ้าไร่

ช่างไฟฟ้าอำเภอพังโคน
ช่างไฟฟ้าต้นผึ้ง
ช่างไฟฟ้าพังโคน
ช่างไฟฟ้าม่วงไข่
ช่างไฟฟ้าแร่
ช่างไฟฟ้าไฮหย่อง

ช่างไฟฟ้าอำเภอภูพาน
ช่างไฟฟ้ากกปลาซิว
ช่างไฟฟ้าสร้างค้อ
ช่างไฟฟ้าหลุบเลา
ช่างไฟฟ้าโคกภู

ช่างไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส
ช่างไฟฟ้ากุดเรือคำ
ช่างไฟฟ้าขัวก่าย
ช่างไฟฟ้าคอนสวรรค์
ช่างไฟฟ้าคูสะคาม
ช่างไฟฟ้าธาตุ
ช่างไฟฟ้านาคำ
ช่างไฟฟ้านาซอ
ช่างไฟฟ้าวานรนิวาส
ช่างไฟฟ้าศรีวิชัย
ช่างไฟฟ้าหนองสนม
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าหนองแวงใต้
ช่างไฟฟ้าอินทร์แปลง
ช่างไฟฟ้าเดื่อศรีคันไชย

ช่างไฟฟ้าอำเภอวาริชภูมิ
ช่างไฟฟ้าคำบ่อ
ช่างไฟฟ้าค้อเขียว
ช่างไฟฟ้าปลาโหล
ช่างไฟฟ้าวาริชภูมิ
ช่างไฟฟ้าหนองลาด

ช่างไฟฟ้าอำเภอสว่างแดนดิน
ช่างไฟฟ้าคำสะอาด
ช่างไฟฟ้าค้อใต้
ช่างไฟฟ้าตาลเนิ้ง
ช่างไฟฟ้าตาลโกน
ช่างไฟฟ้าทรายมูล
ช่างไฟฟ้าธาตุทอง
ช่างไฟฟ้าบงเหนือ
ช่างไฟฟ้าบงใต้
ช่างไฟฟ้าบ้านต้าย
ช่างไฟฟ้าบ้านถ่อน
ช่างไฟฟ้าพันนา
ช่างไฟฟ้าสว่างแดนดิน
ช่างไฟฟ้าหนองหลวง
ช่างไฟฟ้าแวง
ช่างไฟฟ้าโคกสี
ช่างไฟฟ้าโพนสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอส่องดาว
ช่างไฟฟ้าท่าศิลา
ช่างไฟฟ้าปทุมวาปี
ช่างไฟฟ้าวัฒนา
ช่างไฟฟ้าส่องดาว

ช่างไฟฟ้าอำเภออากาศอำนวย
ช่างไฟฟ้าท่าก้อน
ช่างไฟฟ้านาฮี
ช่างไฟฟ้าบะหว้า
ช่างไฟฟ้าวาใหญ่
ช่างไฟฟ้าสามัคคีพัฒนา
ช่างไฟฟ้าอากาศ
ช่างไฟฟ้าโพนงาม
ช่างไฟฟ้าโพนแพง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเจริญศิลป์
ช่างไฟฟ้าทุ่งแก
ช่างไฟฟ้าบ้านเหล่า
ช่างไฟฟ้าหนองแปน
ช่างไฟฟ้าเจริญศิลป์
ช่างไฟฟ้าโคกศิลา

ช่างไฟฟ้าอำเภอเต่างอย
ช่างไฟฟ้าจันทร์เพ็ญ
ช่างไฟฟ้านาตาล
ช่างไฟฟ้าบึงทวาย
ช่างไฟฟ้าเต่างอย

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าขมิ้น
ช่างไฟฟ้างิ้วด่อน
ช่างไฟฟ้าดงชน
ช่างไฟฟ้าดงมะไฟ
ช่างไฟฟ้าท่าแร่
ช่างไฟฟ้าธาตุนาเวง
ช่างไฟฟ้าธาตุเชิงชุม
ช่างไฟฟ้าพังขว้าง
ช่างไฟฟ้าม่วงลาย
ช่างไฟฟ้าหนองลาด
ช่างไฟฟ้าห้วยยาง
ช่างไฟฟ้าฮางโฮง
ช่างไฟฟ้าเชียงเครือ
ช่างไฟฟ้าเหล่าปอแดง
ช่างไฟฟ้าโคกก่อง
ช่างไฟฟ้าโนนหอม

ช่างไฟฟ้าอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ช่างไฟฟ้าด่านม่วงคำ
ช่างไฟฟ้าตองโขบ
ช่างไฟฟ้าเหล่าโพนค้อ
ช่างไฟฟ้าแมดนาท่ม

ช่างไฟฟ้าอำเภอโพนนาแก้ว
ช่างไฟฟ้านาตงวัฒนา
ช่างไฟฟ้านาแก้ว
ช่างไฟฟ้าบ้านแป้น
ช่างไฟฟ้าบ้านโพน
ช่างไฟฟ้าเชียงสือ