ช่างไฟสุรินทร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าสุรินทร์ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

สุรินทร์ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟสุรินทร์
ติดตั้งปลั๊กสุรินทร์
ติดตั้งหลอดไฟสุรินทร์
รับซ่อมไฟฟ้าสุรินทร์
ซ่อมไฟบ้านสุรินทร์
เดินสายไฟในบ้านสุรินทร์
ช่างซ่อมไฟซ๊อตสุรินทร์
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าสุรินทร์ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างสุรินทร์ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

สุรินทร์อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
สุรินทร์ประตูสแตนเลสสุรินทร์
ประตูรั้วสแตนเลสสุรินทร์
งานสแตนเลสสุรินทร์
ร้านสแตนเลสสุรินทร์
ราวสแตนเลสสุรินทร์
ป้ายสแตนเลสสุรินทร์
ประตูสแตนเลสราคาสุรินทร์
ราวกันตกสแตนเลสสุรินทร์

เราเป็นช่างทำหลังคาสุรินทร์
ช่างงานโครงเหล็กสุรินทร์
รับงานหลังคาโรงรถสุรินทร์

รับเหมาโครงหลังคากันสาดสุรินทร์
ต่อเติมจากบ้านเดิมสุรินทร์
รับทำที่จอดรถสุรินทร์

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสสุรินทร์ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้สุรินทร์
ลวดลายสแตนเลสราคาสุรินทร์
สุรินทร์ช่องรั้วสแตนเลสราคา
สุรินทร์สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
สุรินทร์ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสสุรินทร์
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปสุรินทร์
ประตูสแตนเลสผสมไม้สุรินทร์

ช่างไฟฟ้าอำเภอพนมดงรัก
ช่างไฟฟ้าจีกแดก
ช่างไฟฟ้าตาเมียง
ช่างไฟฟ้าบักได
ช่างไฟฟ้าโคกกลาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีณรงค์
ช่างไฟฟ้าณรงค์
ช่างไฟฟ้าตรวจ
ช่างไฟฟ้าศรีสุข
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าแจนแวน

ช่างไฟฟ้าอำเภอเขวาสินรินทร์
ช่างไฟฟ้าตากูก
ช่างไฟฟ้าบึง
ช่างไฟฟ้าบ้านแร่
ช่างไฟฟ้าปราสาททอง
ช่างไฟฟ้าเขวาสินรินทร์

ช่างไฟฟ้าอำเภอโนนนารายณ์
ช่างไฟฟ้าคำผง
ช่างไฟฟ้าระเวียง
ช่างไฟฟ้าหนองหลวง
ช่างไฟฟ้าหนองเทพ
ช่างไฟฟ้าโนน

ช่างไฟฟ้าอำเภอกาบเชิง
ช่างไฟฟ้ากาบเชิง
ช่างไฟฟ้าคูตัน
ช่างไฟฟ้าด่าน
ช่างไฟฟ้าตะเคียน
ช่างไฟฟ้าแนงมุด
ช่างไฟฟ้าโคกตะเคียน

ช่างไฟฟ้าอำเภอจอมพระ
ช่างไฟฟ้ากระหาด
ช่างไฟฟ้าจอมพระ
ช่างไฟฟ้าชุมแสง
ช่างไฟฟ้าบุแกรง
ช่างไฟฟ้าบ้านผือ
ช่างไฟฟ้าลุ่มระวี
ช่างไฟฟ้าหนองสนิท
ช่างไฟฟ้าเป็นสุข
ช่างไฟฟ้าเมืองลีง

ช่างไฟฟ้าอำเภอชุมพลบุรี
ช่างไฟฟ้ากระเบื้อง
ช่างไฟฟ้าชุมพลบุรี
ช่างไฟฟ้านาหนองไผ่
ช่างไฟฟ้ายะวึก
ช่างไฟฟ้าศรีณรงค์
ช่างไฟฟ้าสระขุด
ช่างไฟฟ้าหนองเรือ
ช่างไฟฟ้าเมืองบัว
ช่างไฟฟ้าไพรขลา

ช่างไฟฟ้าอำเภอท่าตูม
ช่างไฟฟ้ากระโพ
ช่างไฟฟ้าทุ่งกุลา
ช่างไฟฟ้าท่าตูม
ช่างไฟฟ้าบะ
ช่างไฟฟ้าบัวโคก
ช่างไฟฟ้าพรมเทพ
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองเมธี
ช่างไฟฟ้าเมืองแก
ช่างไฟฟ้าโพนครก

ช่างไฟฟ้าอำเภอบัวเชด
ช่างไฟฟ้าจรัส
ช่างไฟฟ้าตาวัง
ช่างไฟฟ้าบัวเชด
ช่างไฟฟ้าสะเดา
ช่างไฟฟ้าสำเภาลูน
ช่างไฟฟ้าอาโพน

ช่างไฟฟ้าอำเภอปราสาท
ช่างไฟฟ้ากังแอน
ช่างไฟฟ้ากันตรวจระมวล
ช่างไฟฟ้าตานี
ช่างไฟฟ้าตาเบา
ช่างไฟฟ้าทมอ
ช่างไฟฟ้าทุ่งมน
ช่างไฟฟ้าบ้านพลวง
ช่างไฟฟ้าบ้านไทร
ช่างไฟฟ้าประทัดบุ
ช่างไฟฟ้าปราสาททนง
ช่างไฟฟ้าปรือ
ช่างไฟฟ้าสมุด
ช่างไฟฟ้าหนองใหญ่
ช่างไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ช่างไฟฟ้าโคกยาง
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด
ช่างไฟฟ้าโชคนาสาม
ช่างไฟฟ้าไพล

ช่างไฟฟ้าอำเภอรัตนบุรี
ช่างไฟฟ้ากุดขาคีม
ช่างไฟฟ้าดอนแรด
ช่างไฟฟ้าทับใหญ่
ช่างไฟฟ้าธาตุ
ช่างไฟฟ้าน้ำเขียว
ช่างไฟฟ้ายางสว่าง
ช่างไฟฟ้ารัตนบุรี
ช่างไฟฟ้าหนองบัวทอง
ช่างไฟฟ้าหนองบัวบาน
ช่างไฟฟ้าเบิด
ช่างไฟฟ้าแก
ช่างไฟฟ้าไผ่

ช่างไฟฟ้าอำเภอลำดวน
ช่างไฟฟ้าตระเปียงเตีย
ช่างไฟฟ้าตรำดม
ช่างไฟฟ้าลำดวน
ช่างไฟฟ้าอู่โลก
ช่างไฟฟ้าโชคเหนือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอศีขรภูมิ
ช่างไฟฟ้ากุดหวาย
ช่างไฟฟ้าขวาวใหญ่
ช่างไฟฟ้าคาละแมะ
ช่างไฟฟ้าจารพัต
ช่างไฟฟ้าช่างปี่
ช่างไฟฟ้าตรมไพร
ช่างไฟฟ้าตรึม
ช่างไฟฟ้านารุ่ง
ช่างไฟฟ้าผักไหม
ช่างไฟฟ้ายาง
ช่างไฟฟ้าระแงง
ช่างไฟฟ้าหนองขวาว
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองเหล็ก
ช่างไฟฟ้าแตล

ช่างไฟฟ้าอำเภอสนม
ช่างไฟฟ้านานวน
ช่างไฟฟ้าสนม
ช่างไฟฟ้าหนองระฆัง
ช่างไฟฟ้าหนองอียอ
ช่างไฟฟ้าหัวงัว
ช่างไฟฟ้าแคน
ช่างไฟฟ้าโพนโก

ช่างไฟฟ้าอำเภอสังขะ
ช่างไฟฟ้ากระเทียม
ช่างไฟฟ้าขอนแตก
ช่างไฟฟ้าดม
ช่างไฟฟ้าตาคง
ช่างไฟฟ้าตาตุม
ช่างไฟฟ้าทับทัน
ช่างไฟฟ้าบ้านจารย์
ช่างไฟฟ้าบ้านชบ
ช่างไฟฟ้าพระแก้ว
ช่างไฟฟ้าสะกาด
ช่างไฟฟ้าสังขะ
ช่างไฟฟ้าเทพรักษา

ช่างไฟฟ้าอำเภอสำโรงทาบ
ช่างไฟฟ้ากระออม
ช่างไฟฟ้าประดู่
ช่างไฟฟ้าศรีสุข
ช่างไฟฟ้าสะโน
ช่างไฟฟ้าสำโรงทาบ
ช่างไฟฟ้าหนองฮะ
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม
ช่างไฟฟ้าหมื่นศรี
ช่างไฟฟ้าเกาะแก้ว
ช่างไฟฟ้าเสม็จ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากาเกาะ
ช่างไฟฟ้าคอโค
ช่างไฟฟ้าตระแสง
ช่างไฟฟ้าตั้งใจ
ช่างไฟฟ้าตาอ็อง
ช่างไฟฟ้าท่าสว่าง
ช่างไฟฟ้านอกเมือง
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้านาบัว
ช่างไฟฟ้าบุฤาษี
ช่างไฟฟ้าราม
ช่างไฟฟ้าสลักได
ช่างไฟฟ้าสวาย
ช่างไฟฟ้าสำโรง
ช่างไฟฟ้าเฉนียง
ช่างไฟฟ้าเทนมีย์
ช่างไฟฟ้าเพี้ยราม
ช่างไฟฟ้าเมืองที
ช่างไฟฟ้าแกใหญ่
ช่างไฟฟ้าแสลงพันธ์
ช่างไฟฟ้าในเมือง