ไฟช๊อตนครปฐม ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้านครปฐม บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

นครปฐมช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟนครปฐม
ติดตั้งปลั๊กนครปฐม
ติดตั้งหลอดไฟนครปฐม
รับซ่อมไฟฟ้านครปฐม
ซ่อมไฟบ้านนครปฐม
เดินสายไฟในบ้านนครปฐม
ช่างซ่อมไฟซ๊อตนครปฐม
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้านครปฐม งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างนครปฐม ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

นครปฐมอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
นครปฐมประตูสแตนเลสนครปฐม
ประตูรั้วสแตนเลสนครปฐม
งานสแตนเลสนครปฐม
ร้านสแตนเลสนครปฐม
ราวสแตนเลสนครปฐม
ป้ายสแตนเลสนครปฐม
ประตูสแตนเลสราคานครปฐม
ราวกันตกสแตนเลสนครปฐม

เราเป็นช่างทำหลังคานครปฐม
ช่างงานโครงเหล็กนครปฐม
รับงานหลังคาโรงรถนครปฐม

รับเหมาโครงหลังคากันสาดนครปฐม
ต่อเติมจากบ้านเดิมนครปฐม
รับทำที่จอดรถนครปฐม

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสนครปฐม ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้นครปฐม
ลวดลายสแตนเลสราคานครปฐม
นครปฐมช่องรั้วสแตนเลสราคา
นครปฐมสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
นครปฐมประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสนครปฐม
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปนครปฐม
ประตูสแตนเลสผสมไม้นครปฐม

ช่างไฟฟ้าอำเภอกำแพงแสน
ช่างไฟฟ้ากระตีบ
ช่างไฟฟ้ากำแพงแสน
ช่างไฟฟ้าดอนข่อย
ช่างไฟฟ้าทุ่งกระพังโหม
ช่างไฟฟ้าทุ่งขวาง
ช่างไฟฟ้าทุ่งบัว
ช่างไฟฟ้าทุ่งลูกนก
ช่างไฟฟ้ารางพิกุล
ช่างไฟฟ้าวังน้ำเขียว
ช่างไฟฟ้าสระพัฒนา
ช่างไฟฟ้าสระสี่มุม
ช่างไฟฟ้าหนองกระทุ่ม
ช่างไฟฟ้าห้วยขวาง
ช่างไฟฟ้าห้วยม่วง
ช่างไฟฟ้าห้วยหมอนทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอนตูม
ช่างไฟฟ้าดอนพุทรา
ช่างไฟฟ้าดอนรวก
ช่างไฟฟ้าบ้านหลวง
ช่างไฟฟ้าลำลูกบัว
ช่างไฟฟ้าลำเหย
ช่างไฟฟ้าสามง่าม
ช่างไฟฟ้าห้วยด้วน
ช่างไฟฟ้าห้วยพระ

ช่างไฟฟ้าอำเภอนครชัยศรี
ช่างไฟฟ้าขุนแก้ว
ช่างไฟฟ้างิ้วราย
ช่างไฟฟ้าดอนแฝก
ช่างไฟฟ้าท่ากระชับ
ช่างไฟฟ้าท่าตำหนัก
ช่างไฟฟ้าท่าพระยา
ช่างไฟฟ้านครชัยศรี
ช่างไฟฟ้าบางกระเบา
ช่างไฟฟ้าบางพระ
ช่างไฟฟ้าบางระกำ
ช่างไฟฟ้าบางแก้ว
ช่างไฟฟ้าบางแก้วฟ้า
ช่างไฟฟ้าพะเนียด
ช่างไฟฟ้าลานตากฟ้า
ช่างไฟฟ้าวัดละมุด
ช่างไฟฟ้าวัดสำโรง
ช่างไฟฟ้าวัดแค
ช่างไฟฟ้าศรีมหาโพธิ์
ช่างไฟฟ้าศีรษะทอง
ช่างไฟฟ้าสัมปทวน
ช่างไฟฟ้าห้วยพลู
ช่างไฟฟ้าแหลมบัว
ช่างไฟฟ้าโคกพระเจดีย์
ช่างไฟฟ้าไทยาวาส

ช่างไฟฟ้าอำเภอบางเลน
ช่างไฟฟ้าคลองนกกระทุง
ช่างไฟฟ้าดอนตูม
ช่างไฟฟ้านราภิรมย์
ช่างไฟฟ้านิลเพชร
ช่างไฟฟ้าบัวปากท่า
ช่างไฟฟ้าบางปลา
ช่างไฟฟ้าบางภาษี
ช่างไฟฟ้าบางระกำ
ช่างไฟฟ้าบางหลวง
ช่างไฟฟ้าบางเลน
ช่างไฟฟ้าบางไทรป่า
ช่างไฟฟ้าลำพญา
ช่างไฟฟ้าหินมูล
ช่างไฟฟ้าไทรงาม
ช่างไฟฟ้าไผ่หูช้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพุทธมณฑล
ช่างไฟฟ้าคลองโยง
ช่างไฟฟ้ามหาสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้าศาลายา

ช่างไฟฟ้าอำเภอสามพราน
ช่างไฟฟ้ากระทุ่มล้ม
ช่างไฟฟ้าคลองจินดา
ช่างไฟฟ้าคลองใหม่
ช่างไฟฟ้าตลาดจินดา
ช่างไฟฟ้าทรงคนอง
ช่างไฟฟ้าท่าข้าม
ช่างไฟฟ้าท่าตลาด
ช่างไฟฟ้าบางกระทึก
ช่างไฟฟ้าบางช้าง
ช่างไฟฟ้าบางเตย
ช่างไฟฟ้าบ้านใหม่
ช่างไฟฟ้ายายชา
ช่างไฟฟ้าสามพราน
ช่างไฟฟ้าหอมเกร็ด
ช่างไฟฟ้าอ้อมใหญ่
ช่างไฟฟ้าไร่ขิง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมืองนครปฐม
ช่างไฟฟ้าดอนยายหอม
ช่างไฟฟ้าตาก้อง
ช่างไฟฟ้าถนนขาด
ช่างไฟฟ้าทัพหลวง
ช่างไฟฟ้าทุ่งน้อย
ช่างไฟฟ้าธรรมศาลา
ช่างไฟฟ้านครปฐม
ช่างไฟฟ้าบางแขม
ช่างไฟฟ้าบ่อพลับ
ช่างไฟฟ้าบ้านยาง
ช่างไฟฟ้าพระปฐมเจดีย์
ช่างไฟฟ้าพระประโทน
ช่างไฟฟ้ามาบแค
ช่างไฟฟ้าลำพยา
ช่างไฟฟ้าวังตะกู
ช่างไฟฟ้าวังเย็น
ช่างไฟฟ้าสนามจันทร์
ช่างไฟฟ้าสระกระเทียม
ช่างไฟฟ้าสวนป่าน
ช่างไฟฟ้าสามควายเผือก
ช่างไฟฟ้าหนองงูเหลือม
ช่างไฟฟ้าหนองดินแดง
ช่างไฟฟ้าหนองปากโลง
ช่างไฟฟ้าห้วยจรเข้
ช่างไฟฟ้าโพรงมะเดื่อ