ไฟช๊อตเพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าเพชรบูรณ์ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

เพชรบูรณ์ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟเพชรบูรณ์
ติดตั้งปลั๊กเพชรบูรณ์
ติดตั้งหลอดไฟเพชรบูรณ์
รับซ่อมไฟฟ้าเพชรบูรณ์
ซ่อมไฟบ้านเพชรบูรณ์
เดินสายไฟในบ้านเพชรบูรณ์
ช่างซ่อมไฟซ๊อตเพชรบูรณ์
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าเพชรบูรณ์ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างเพชรบูรณ์ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

เพชรบูรณ์อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
เพชรบูรณ์ประตูสแตนเลสเพชรบูรณ์
ประตูรั้วสแตนเลสเพชรบูรณ์
งานสแตนเลสเพชรบูรณ์
ร้านสแตนเลสเพชรบูรณ์
ราวสแตนเลสเพชรบูรณ์
ป้ายสแตนเลสเพชรบูรณ์
ประตูสแตนเลสราคาเพชรบูรณ์
ราวกันตกสแตนเลสเพชรบูรณ์

เราเป็นช่างทำหลังคาเพชรบูรณ์
ช่างงานโครงเหล็กเพชรบูรณ์
รับงานหลังคาโรงรถเพชรบูรณ์

รับเหมาโครงหลังคากันสาดเพชรบูรณ์
ต่อเติมจากบ้านเดิมเพชรบูรณ์
รับทำที่จอดรถเพชรบูรณ์

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสเพชรบูรณ์ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้เพชรบูรณ์
ลวดลายสแตนเลสราคาเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ช่องรั้วสแตนเลสราคา
เพชรบูรณ์สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
เพชรบูรณ์ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสเพชรบูรณ์
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปเพชรบูรณ์
ประตูสแตนเลสผสมไม้เพชรบูรณ์

ช่างไฟฟ้าอำเภอชนแดน
ช่างไฟฟ้าชนแดน
ช่างไฟฟ้าซับพุทรา
ช่างไฟฟ้าดงขุย
ช่างไฟฟ้าตะกุดไร
ช่างไฟฟ้าท่าข้าม
ช่างไฟฟ้าบ้านกล้วย
ช่างไฟฟ้าพุทธบาท
ช่างไฟฟ้าลาดแค
ช่างไฟฟ้าศาลาลาย

ช่างไฟฟ้าอำเภอน้ำหนาว
ช่างไฟฟ้าน้ำหนาว
ช่างไฟฟ้าวังกวาง
ช่างไฟฟ้าหลักด่าน
ช่างไฟฟ้าโคกมน

ช่างไฟฟ้าอำเภอบึงสามพัน
ช่างไฟฟ้ากันจุ
ช่างไฟฟ้าซับสมอทอด
ช่างไฟฟ้าซับไม้แดง
ช่างไฟฟ้าบึงสามพัน
ช่างไฟฟ้าพญาวัง
ช่างไฟฟ้าวังพิกุล
ช่างไฟฟ้าศรีมงคล
ช่างไฟฟ้าสระแก้ว
ช่างไฟฟ้าหนองแจง

ช่างไฟฟ้าอำเภอวังโป่ง
ช่างไฟฟ้าซับเปิบ
ช่างไฟฟ้าท้ายดง
ช่างไฟฟ้าวังศาล
ช่างไฟฟ้าวังหิน
ช่างไฟฟ้าวังโป่ง

ช่างไฟฟ้าอำเภอวิเชียรบุรี
ช่างไฟฟ้าซับน้อย
ช่างไฟฟ้าซับสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าท่าโรง
ช่างไฟฟ้าน้ำร้อน
ช่างไฟฟ้าบึงกระจับ
ช่างไฟฟ้าบ่อรัง
ช่างไฟฟ้าพุขาม
ช่างไฟฟ้าพุเตย
ช่างไฟฟ้าภูน้ำหยด
ช่างไฟฟ้ายางสาว
ช่างไฟฟ้าวังใหญ่
ช่างไฟฟ้าสระประดู่
ช่างไฟฟ้าสามแยก
ช่างไฟฟ้าโคกปรง

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีเทพ
ช่างไฟฟ้าคลองกระจัง
ช่างไฟฟ้านาสนุ่น
ช่างไฟฟ้าประดู่งาม
ช่างไฟฟ้าศรีเทพ
ช่างไฟฟ้าสระกรวด
ช่างไฟฟ้าหนองย่างทอย
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่
ช่างไฟฟ้ากองทูล
ช่างไฟฟ้าท่าด้วง
ช่างไฟฟ้าท่าแดง
ช่างไฟฟ้านาเฉลียง
ช่างไฟฟ้าบัววัฒนา
ช่างไฟฟ้าบ่อไทย
ช่างไฟฟ้าบ้านโภชน์
ช่างไฟฟ้ายางงาม
ช่างไฟฟ้าวังท่าดี
ช่างไฟฟ้าวังโบสถ์
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่
ช่างไฟฟ้าห้วยโป่ง
ช่างไฟฟ้าเพชรละคร

ช่างไฟฟ้าอำเภอหล่มสัก
ช่างไฟฟ้าช้างตะลูด
ช่างไฟฟ้าตาลเดี่ยว
ช่างไฟฟ้าท่าอิบุญ
ช่างไฟฟ้าน้ำก้อ
ช่างไฟฟ้าน้ำชุน
ช่างไฟฟ้าน้ำเฮี้ย
ช่างไฟฟ้าบุ่งคล้า
ช่างไฟฟ้าบุ่งน้ำเต้า
ช่างไฟฟ้าบ้านกลาง
ช่างไฟฟ้าบ้านติ้ว
ช่างไฟฟ้าบ้านหวาย
ช่างไฟฟ้าบ้านโสก
ช่างไฟฟ้าบ้านไร่
ช่างไฟฟ้าปากช่อง
ช่างไฟฟ้าปากดุก
ช่างไฟฟ้าฝายนาแซง
ช่างไฟฟ้าลานบ่า
ช่างไฟฟ้าวัดป่า
ช่างไฟฟ้าสักหลง
ช่างไฟฟ้าหนองสว่าง
ช่างไฟฟ้าหนองไขว่
ช่างไฟฟ้าหล่มสัก
ช่างไฟฟ้าห้วยไร่

ช่างไฟฟ้าอำเภอหล่มเก่า
ช่างไฟฟ้าตาดกลอย
ช่างไฟฟ้านาซำ
ช่างไฟฟ้านาเกาะ
ช่างไฟฟ้านาแซง
ช่างไฟฟ้าบ้านเนิน
ช่างไฟฟ้าวังบาล
ช่างไฟฟ้าศิลา
ช่างไฟฟ้าหล่มเก่า
ช่างไฟฟ้าหินฮาว

ช่างไฟฟ้าอำเภอเขาค้อ
ช่างไฟฟ้าทุ่งสมอ
ช่างไฟฟ้าริมสีม่วง
ช่างไฟฟ้าสะเดาะพง
ช่างไฟฟ้าหนองแม่นา
ช่างไฟฟ้าเขาค้อ
ช่างไฟฟ้าเข็กน้อย
ช่างไฟฟ้าแคมป์สน

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าชอนไพร
ช่างไฟฟ้าดงมูลเหล็ก
ช่างไฟฟ้าตะเบาะ
ช่างไฟฟ้าท่าพล
ช่างไฟฟ้านางั่ว
ช่างไฟฟ้านาป่า
ช่างไฟฟ้านายม
ช่างไฟฟ้าน้ำร้อน
ช่างไฟฟ้าบ้านโคก
ช่างไฟฟ้าบ้านโตก
ช่างไฟฟ้าป่าเลา
ช่างไฟฟ้าระวิง
ช่างไฟฟ้าวังชมภู
ช่างไฟฟ้าสะเดียง
ช่างไฟฟ้าห้วยสะแก
ช่างไฟฟ้าห้วยใหญ่
ช่างไฟฟ้าในเมือง