ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเชรามิก

 1. เซรามิกดั้งเดิม ทำมาจากวัสดุชนิดใด

ตอบ  ดินเหนียว

 1. เซรามิก(ceramic)  หมายความว่าอย่างไร

ตอบ  สิ่งที่ถูกเผา

 1. เซรามิก เมื่อจำแนกออกตามสมบัติ และการนำวัสดุไปใช้ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม  อะไรบ้าง

ตอบ   4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

– เซรามิกส์ที่เป็นวัสดุโครงสร้าง และวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น อิฐ ท่อ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องปู
ผนัง เป็นต้น
– เซรามิกส์ที่ใช้เป็นวัสดุทนความร้อน เช่น อิฐทนความร้อนที่ใช้ในเตาเผาอุณหภูมิสูง เบ้าหล่อ
เหล็กกล้า และแก้ว และแผ่นเซรามิกส์ในเตาแก๊สประหยัดเชื้อเพลิง
(ทางการค้าเรียกเตาแก๊สอินฟราเรด)
– เซรามิกส์ที่โดยทั่วไป ผลิตเป็น เครื่องครัว (จาน ชาม ถ้วย) ของประดับ (ตุ๊กตา แจกัน)
กระเบื้องเคลือบ (หลังคาวัด) เครื่องสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า ชักโครก)
– ไฮ-เทค เซรามิกส์ คือเซรามิกส์ ที่ใช้วัตถุดิบชนิดพิเศษ และมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
ได้แก่ ลูกถ้วยไฟฟ้า (เป็นฉนวน) เซรามิกส์ที่ใช้ทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่อเผาไหม้ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ทางการแพทย์-ทันตกรรม
(ฟันปลอมเซรามิกส์) แผ่นเบรคเซรามิกส์ และลูกปืนเซรามิกส์
(เช่น ตลับลูกปืนที่ใส่ล้อจักรยานแข่ง)

 1. เซรามิกที่แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ  1.  เซรามิกที่มีความพรุนตัวสูง ( Earthenware )

เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแน่น เคลือบมันวาว ทึบแสง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท จาน ชาม ถ้วยแบ่ง ถ้วยน้ำจิ้ม กาน้ำชา ตลอดจนเครื่องประดับต่างๆ

 1. เซรามิกที่มีความพรุนตัวต่ำ (Stoneware)

เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแน่น แข็งแกร่ง เคลือบเป็นมันทึบแสง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภท ถ้วย ชาม โถ เครื่องสังคโลก เป็นต้น

 1. เซรามิกที่ไม่มีความพรุนตัว มีความขาวพิเศษ และโปร่งแสง (Porcelain และ Bone China)

เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อแน่น แข็งแกร่ง เคลือบเป็นมันเนื้อโปร่งแสง เนื้อดินสีขาว เคาะแล้วเสียงดังกังวาน  น้ำหนักเบา ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลน นับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ดีที่สุด ไม่ดูดซึมน้ำ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก แบ่งกลุ่มอย่างกว้าง ๆ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ  -วัตถุดิบประเภทดินเหนียว (Plastic Materials) และ

-วัตถุดิบประเภทที่ไม่มีความเหนียว (Non-plastic Materials) ซึ่งวัตถุดิบทั้งสองกลุ่มดังกล่าวอาจจะจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก

 1. ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก ประเภท Whiteware นิยมแบ่งกลุ่มของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

ตอบ   3 กลุ่ม  ได้แก่

 • วัตถุดิบประเภทดิน (Clays) : เป็นตัวให้ความเหนียวและช่วยให้สามารถขึ้นรูปเนื้อดินได้ง่าย และช่วยทำให้เนื้อดินมีความแข็งแรงเพียงพอหลังการเผาซึ่งทำให้สามารถหยิบจับชิ้นงานในขั้นตอนการขึ้นรูปและการเผาได้
 • วัตถุดิบประเภทสารช่วยหลอม (Fluxes) : เป็นแร่ที่ประกอบด้วยอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์เอิร์ทซึ่งจะหลอมตัวระหว่างเผาและทำปฏิกิริยากับสารประกอบตัวอื่น ๆ เพื่อฟอร์มตัวเป็นแก้วซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับชิ้นงานหลังเผา ดังนั้นสารประกอบฟลักซ์จะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาชิ้นงานลง
 • วัตถุดิบประเภทตัวเติม (Fillers) : โดยทั่วไปแล้วทรายแก้ว (Silica) ที่ใช้ในส่วนผสมของเนื้อดิน Whiteware จะทำหน้าที่หลักในการควบคุมค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของเนื้อดินหลังการเผา
 1. กระบวนการผลิตเซรามิกได้แก่ขั้นตอนใดบ้าง

ตอบ  (1) การเตรียมเนื้อดิน

(2) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ( Forming )

 1. การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก
 2. เพิ่มความสวยงามของเซรามิก….ด้วยการตกแต่ง ( Decoration )
 3. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิก การบรรจุ และการจำหน่าย
 4. ก่อนนำวัตถุดิบมาใช้งานต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้น อะไรบ้าง

ตอบ  ดินขาว, ดินขาวล้าง

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th