รับเหมาสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติมบ้าน ครบวงจร

สร้างรีสอร์ท
สร้างโรงแรม
บ้านสําเร็จรูป
บ้านน๊อกดาว
ราคาบ้านน็อคดาวน์
ติดต่อสอบถามข้อมูล

รู้เรื่องรับเหมาก่อสร้าง ++++
ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (อังกฤษ: contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย
ผู้รับจ้างช่วง คือ ผู้รับจ้างที่รับทำงานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทำงานก่อสร้างใด ๆ การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างหลักจะจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ และสำหรับงานก่อสร้างของราชการ จะต้องมีหนังสืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ

วิธีเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ++++
ขั้นตอนของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้หากเราได้ผู้รับเหมาที่ดี ก็จะทำให้บ้านหรืออาคารของเรามีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยทั้งยังลดความเสี่ียงของการทิ้งงานของผู้รับเหมาซึ่งจะทำให้ลดงบประมาณการก่อสร้างที่บานปลายได้อีกด้วยฉะนั้นลองพิจารณาดู

คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆ ต่อไปนี้
1. ควรดูจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ให้ทางผู้รับเหมาพาไปดูผลงานในอดีตพาชมงานไม่ปิดบังได้โดยอาจจะได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เคยทำกับผู้รับเหมารายนั้นให้ผู้รับเหมาแจ้งเบอร์โทรลูกค้าที่เคยใช้บริการอย่างน้อย 6-10 ชื่อเพื่อทำการโทรสอบถามงานที่ผ่านมา
2. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ นอกจากจะรู้ปัญหาได้ดีแล้วยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้อีกด้วย
3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ควรมีสำนักงานตั้งอยู่ จดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
4. หารายชื่อเพื่อติดต่อหลายๆ รายเพื่อทราบการราคาเบื้องต้น
5. หาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานไม้หาช่างไม้ งานเหล็กก็หาช่างเหล็กงานก่อฉาบก็หาช่างก่อฉาบ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะชำนาญไม่เหมือนกัน
6. ผู้รับเหมาต้องมีทีมงานพร้อม เช่น มีวิศวกร มีสถาปนิค ร่วมปฏิบัติงานอยู่จริงนอกจากนี้ควรมีทีมงานเพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีช่างในทีมหลากหลาย และควรมีคลังเก็บวัสดุ อุปกรณ์มีที่อยู่ให้คนงาน
7. ควรจ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนมีแผนงานประกอบระยะเวลาที่สามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่กำหนด
8. ควรสอบถามว่าจะใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดหรือไม่ไม่ควรจ้างผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดในการสร้างบ้านเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง งานอาจจะไม่ดี ควรทราบชื่อผู้รับเหมาช่วงที่รับงานต่อและควรตรวจสอบการได้รับการชำระเงินจากผู้รับเหมาหลักด้วย
9. ให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ควรเทียบหลายๆ เจ้าแต่ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดควรดูรายละเอียดของงาน อาจจะทิ้งงานได้ถ้าขาดทุนเพราะเสนอราคาต่ำอยากได้ งาน แต่ทำจริงๆ ทำไม่ได้
10. ผู้รับเหมาควรมีการประกันผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการประกันในตัวโครงสร้าง ประกันในวัสดุก่อสร้าง หรือผลงานการสร้างต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของบ้านว่างานได้ทำไปแล้วจะได้รับการประกันเมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับการดูแลภายหลัง
11. ผู้รับเหมารายที่จะคัดเลือกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหรือเปล่าการบริหารงานการทำงานก่อสร้างที่ผ่านมาทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นหรือแย่ลง
12. ถามผู้รับเหมาว่ารับงานกี่ที่ในตอนนี้ผู้รับเหมารับงานเยอะมากไปก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ไม่ดี
13.สำหรับ ผู้รับเหมาถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านถ้าอยู่ในสมาคมที่มีการรับรองได้จะมั่นใจได้มากกว่า ประสบการณ์ระยะเวลาในการก่อตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญ

ต่อจากการหาผู้รับเหมาแล้วเราอยากแนะเรื่องต่อมาคือขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสร้างบ้าน เริ่มจากการหาแบบบ้าน อาจจะหาตามเงื่อนไขงบประมาณก่อสร้างตามจำนวนขอคนอยู่อาศัย ตามรูปแบบของบ้านว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นครึ่ง หรือบ้านสองชั้น

ปัจจุบันเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อย จึงมีคนหันไปทำบ้าน 3 ชั้นกันมากขั้นซึ่งมีข้อดีในเรื่องขนาดที่ดินที่ใช้แต่อาจมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการขึ้นลงบ้านเท่าไหร่นัก ต่อมาการหางบประมาณเพื่อการสร้างบ้านเมื่อได้แบบที่ถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องเตรียมกำลังเงินแล้วนะคะ

การหางบประมาณสร้างบ้านหลายคนที่มีเงินงบประมาณอยู่แล้วก็เตรียมสร้างได้เลย ส่วนคนที่มีงบประมาณน้อย คงต้องใช้วิธีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเป็นเรื่องธรรมดา

มาถึงการขออนุญาตสร้างบ้านเมื่อตกลงแบบบ้านลงตัวและตกลงเรื่องราคากันลงตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องการนำแบบไปขออนุญาตสร้างบ้านเสียทีโดยมีวิธีการหลักๆคล้ายกันแต่อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่รูปแบบพื้นที่ของคุณ มาในส่วนของการควบคุมดูแลระหว่างการก่อสร้างช่วงระหว่างการก่อสร้างบ้านของคุณการดูแลเอาใจใส่ ในขั้นตอนหรือกระบวนการก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นมากๆนะคะ เพราะถึงแม้ผู้รับเหมาหรือบริษัทที่เลือกอาจจะมีประวัติผลงานที่ดี มีประสบการณ์การก่อสร้างมาอย่างยาวนานก็ ไม่อาจจะไว้ใจได้ทั้งหมดเสียทีเดียวเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านของเขาอยู่ดี เรื่องที่จะมาดูแลเอาใจใส่เท่าเจ้าของบ้านคงไม่มีเต็มที่แน่ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบ้านก็คือการตรวจรับบ้านโดยขั้นตอนนี้คงจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเนื่องจากหากขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านขาดการเตรียมข้อมูลมาอย่างดีแล้วจะได้อยู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหานานาประการเลยทีเดียวค่ะและช่วงเวลานี้ผู้รับเหมาก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะเซ็นรับบ้านที่สร้างเสร็จนี้หรือไม่เพราะหมายถึงเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายของผู้รับเหมาที่จะได้รับนั่นเองขั้นตอนการตรวจรับบ้านนั้นขอให้ลองศึกษาให้ดีเพราะบริการที่ครบวงจรของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร โดยบริการดังกล่าวมีดังนี้ การรับประเมินราคาการรับเหมาก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และภายนอกอาคารทั่วราชอาณาจักร มีบุคลากรเพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งการทำเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน ช่างฝีมือ ช่างแรงงาน ช่างพื้น สถาปนิก ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างสี มีการจัดสรรงบประมาณของวัสดุก่อสร้างตามราคาที่คุณกำหนดไว้ได้อย่างสอดคล้องและได้ผลลัพธ์เป็นบ้านหรืออาคารที่มีคุณภาพดี มีทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะเลือกใช้บริการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไม่ผิดหวังซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพร้อมเลือกขอคำแนะนำในการก่อสร้างได้ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน ร้านรับต่อเติมอาคาร บริษัทรับงานรับเหมาบริษัทรับเหมาต่อเติมอาคารได้ตามท้องตลาดทั่วไปจึงมีทางเลือกมากมายด้วยเหตุ นี้การดูหลายๆที่ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลนานหน่อยคุณก็จะได้บ้านที่สมบูรณ์แบบ

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานเพิ่มเติมที่

 

รับเหมาสร้างบ้านโทร/ไลน์ : 0621268381 ต่อเติมบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติมบ้าน ครบวงจร
ช่างสร้างบ้าน , รับเหมาต่อเติม , รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง รับบ้าน อาคาร โรงงาน ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมออกแบบ


รับเหมาก่อสร้างนครพนม
รับเหมาก่อสร้างบึงกาฬ
รับเหมาก่อสร้างสกลนคร
รับเหมาก่อสร้างมุกดาหาร
รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี
รับเหมาก่อสร้างหนองคาย
รับเหมาก่อสร้างอำนาจเจริญ
รับเหมาก่อสร้างหนองบัวลำภู
รับเหมาก่อสร้างศรีสะเกษ
รับเหมาก่อสร้างอุดรธานี
รับเหมาก่อสร้างยโสธร
รับเหมาก่อสร้างเลย
รับเหมาก่อสร้างกาฬสินธุ์
รับเหมาก่อสร้างร้อยเอ็ด
รับเหมาก่อสร้างมหาสารคาม
รับเหมาก่อสร้างสุรินทร์
รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น
รับเหมาก่อสร้างอำนาจเจริญ
รับเหมาก่อสร้างบุรีรัมย์
รับเหมาก่อสร้างชัยภูมิ
รับเหมาก่อสร้างโคราชนครราชสีมา
รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
รับเหมาก่อสร้างเพชรบูรณ์
รับเหมาก่อสร้าง-เชียงราย
รับเหมาก่อสร้างแม่ฮ่องสอน
รับเหมาก่อสร้างพะเยา
รับเหมาก่อสร้างลำพูน
รับเหมาก่อสร้างน่าน
รับเหมาก่อสร้างลำปาง
รับเหมาก่อสร้างพิษณุโลก
รับเหมาก่อสร้างแพร่
รับเหมาก่อสร้างอุตรดิตถ์
รับเหมาก่อสร้างตาก
รับเหมาก่อสร้างกำแพงเพชร
รับเหมาก่อสร้างพิจิตร
รับเหมาก่อสร้างนครสวรรค์
รับเหมาก่อสร้างอุทัยธานี
รับเหมาก่อสร้างชัยนาท
รับเหมาก่อสร้างลพบุรี
รับเหมาก่อสร้างสิงห์บุรี
รับเหมาก่อสร้างสุโขทัย
รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี
รับเหมาก่อสร้างสระบุรี
รับเหมาก่อสร้างนครนายก
รับเหมาก่อสร้างนครปฐม
รับเหมาก่อสร้างอ่างทอง
รับเหมาก่อสร้างราชบุรี
รับเหมาก่อสร้างสุพรรณบุรี
รับเหมาก่อสร้างอยุธยา
รับเหมาก่อสร้างสมุทรสงคราม
รับเหมาก่อสร้างสมุทรปราการ
รับเหมาก่อสร้างสมุทรสาคร
รับเหมาก่อสร้างสระแก้ว
รับเหมาก่อสร้างตราด
รับเหมาก่อสร้างจันทบุรี
รับเหมาก่อสร้างระยอง
รับเหมาก่อสร้างชลบุรี
รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา
รับเหมาก่อสร้างเพชรบุรี
รับเหมาก่อสร้างชุมพร
รับเหมาก่อสร้างระนอง
รับเหมาก่อสร้างสุราษฎร์ธานี
รับเหมาก่อสร้างนครศรีธรรมราช
รับเหมาก่อสร้างพังงา
รับเหมาก่อสร้างกระบี่
รับเหมาก่อสร้างตรัง
รับเหมาก่อสร้างพัทลุง
รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต
รับเหมาก่อสร้างสงขลา
รับเหมาก่อสร้างคลองตัน
รับเหมาก่อสร้างจรัญสนิทวงศ์
รับเหมาก่อสร้างดาวคะนอง
รับเหมาก่อสร้างดินแดง
รับเหมาก่อสร้างธนบุรี
รับเหมาก่อสร้างนวนคร
รับเหมาก่อสร้างนวลจันทร์
รับเหมาก่อสร้างบางนา
รับเหมาก่อสร้างปทุมวัน
รับเหมาก่อสร้างประชาชื่น
รับเหมาก่อสร้างประตูน้ำ
รับเหมาก่อสร้างปิ่นเกล้า
รับเหมาก่อสร้างพระราม 2
รับเหมาก่อสร้างพระราม 9
รับเหมาก่อสร้างเพชรเกษม
รับเหมาก่อสร้างรัชดาภิเษก
รับเหมาก่อสร้างรัชโยธิน
รับเหมาก่อสร้างรามคำแหง
รับเหมาก่อสร้างวังหิน
รับเหมาก่อสร้างวัชพล
รับเหมาก่อสร้างสะพานควาย
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์
รับเหมาก่อสร้างสามเสน
รับเหมาก่อสร้างสีลม
รับเหมาก่อสร้างสุขาภิบาล
รับเหมาก่อสร้างสุขุมวิท
รับเหมาก่อสร้างสุทธิสาร
รับเหมาก่อสร้างอนุเสาวรีย์ชัย
รับเหมาก่อสร้างอ่อนนุช
รับเหมาก่อสร้างปากเกร็ด
รับเหมาก่อสร้างบางใหญ่
รับเหมาก่อสร้างคลองหลวง
รับเหมาก่อสร้างธัญบุรี
รับเหมาก่อสร้างลาดหลุมแก้ว
รับเหมาก่อสร้างลำลูกกา
รับเหมาก่อสร้างสามโคก
รับเหมาก่อสร้างหนองเสือ
รับเหมาก่อสร้างกระทุ่มแบน
รับเหมาก่อสร้างบางพลี
รับเหมาก่อสร้างบางบ่อ
รับเหมาก่อสร้างพระประแดง
รับเหมาก่อสร้างพุทธมณฑล
รับเหมาก่อสร้างสามพราน
รับเหมาก่อสร้างเมืองหัวหิน
รับเหมาก่อสร้างบางรัก
รับเหมาก่อสร้างสาธร
รับเหมาก่อสร้างเซนส์หลุยส์
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์
รับเหมาก่อสร้างบางแค
รับเหมาก่อสร้างภาษีเจริญ
รับเหมาก่อสร้างปิ่นเกล้า
รับเหมาก่อสร้างจรัญ
รับเหมาก่อสร้างบรมราชชนนี
รับเหมาก่อสร้างบางพลัด
รับเหมาก่อสร้างบางอ้อ
รับเหมาก่อสร้างบางกอกน้อย
รับเหมาก่อสร้างบางกอกใหญ่
รับเหมาก่อสร้างคลองสาน
รับเหมาก่อสร้างอิสรภาพ
รับเหมาก่อสร้างสาธร
รับเหมาก่อสร้างสวนผัก
รับเหมาก่อสร้างทุ่งมังกร
รับเหมาก่อสร้างราชพฤกษ์
รับเหมาก่อสร้างชัยพฤกษ์
รับเหมาก่อสร้างกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับเหมาก่อสร้างพุทธมลฑล
รับเหมาก่อสร้างพระราม 2
รับเหมาก่อสร้างท่าพระ
รับเหมาก่อสร้างรัชดาภิเษก
รับเหมาก่อสร้างพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับเหมาก่อสร้างแม้นศรี
รับเหมาก่อสร้างราษฎร์บูรณะ
รับเหมาก่อสร้างดาวคะนอง
รับเหมาก่อสร้างตลาดพลู
รับเหมาก่อสร้างพญาไท
รับเหมาก่อสร้างเจริญ
รับเหมาก่อสร้างปทุมวัน
รับเหมาก่อสร้างมาบุญครอง
รับเหมาก่อสร้างสยาม
รับเหมาก่อสร้างศรีย่าน
รับเหมาก่อสร้างเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับเหมาก่อสร้างบางนา
รับเหมาก่อสร้างสี่แยกทศกันต์
รับเหมาก่อสร้างตลิ่งชัน
รับเหมาก่อสร้างสุขุมวิท
รับเหมาก่อสร้างประตูน้ำ
รับเหมาก่อสร้างวุฒากาศ
รับเหมาก่อสร้างจอมทอง
รับเหมาก่อสร้างท่าเกษตร
รับเหมาก่อสร้างบางแวก
รับเหมาก่อสร้างบางหว้า
รับเหมาก่อสร้างวงเวียนใหญ่
รับเหมาก่อสร้างลาดหญ้า
รับเหมาก่อสร้างสำราญราษฎร์
รับเหมาก่อสร้างเสาชิงช้า
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์
รับเหมาก่อสร้างซ.วัดลาดปลาดุก
รับเหมาก่อสร้างซ.วัดศรีประวัติ
รับเหมาก่อสร้างสมเด็จเจ้าพระยา
รับเหมาก่อสร้างเจริญนคร
รับเหมาก่อสร้างเพชรเกษม
รับเหมาก่อสร้างบางรัก
รับเหมาก่อสร้างยานนาวา
รับเหมาก่อสร้างเอกชัย
รับเหมาก่อสร้างกำนันแม้น
รับเหมาก่อสร้างเทเวศน์
รับเหมาก่อสร้างเทอดไท
รับเหมาก่อสร้างบางขุนเทียน
รับเหมาก่อสร้างท่าข้าม
รับเหมาก่อสร้างบางบอน
รับเหมาก่อสร้างสุขสวัสดิ์
รับเหมาก่อสร้างทุ่งครุ
รับเหมาก่อสร้างประชาอุทิศ
รับเหมาก่อสร้างลาพร้าว
รับเหมาก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัย
รับเหมาก่อสร้างซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับเหมาก่อสร้างอ้อมน้อย
รับเหมาก่อสร้างอ้อมใหญ่
รับเหมาก่อสร้างมหาชัย
รับเหมาก่อสร้างคลองขวาง
รับเหมาก่อสร้างบางมด
รับเหมาก่อสร้างหนองเเขม