เชิดสิงโตมังกรจังหวัดอุบลราชธานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์จังหวัดอุบลราชธานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตจังหวัดอุบลราชธานี เชิดมังกรทอง
จังหวัดอุบลราชธานีเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
จังหวัดอุบลราชธานีเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
จังหวัดอุบลราชธานีเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

จังหวัดอุบลราชธานีเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า จังหวัดอุบลราชธานีตรุษจีนมหามงคลปี
จังหวัดอุบลราชธานีตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
เช่าอาสนะจังหวัดอุบลราชธานี
รับทำพานบายศรีจังหวัดอุบลราชธานี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระจังหวัดอุบลราชธานี
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่จังหวัดอุบลราชธานี
รับจัดทำบุญบ้านจังหวัดอุบลราชธานี
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์จังหวัดอุบลราชธานี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดอุบลราชธานี
การตั้งศาลตายายจังหวัดอุบลราชธานี
การตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดอุบลราชธานี
การตั้งศาลพระพรหมจังหวัดอุบลราชธานี
รื้อถอนตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี
จัดพิธีบวงสรวงจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคจังหวัดอุบลราชธานี รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสจังหวัดอุบลราชธานี พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

  เชิดสิงโตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
   เชิดสิงโตในเมือง
   เชิดสิงโตหัวเรือ
   เชิดสิงโตหนองขอน
   เชิดสิงโตปทุม
   เชิดสิงโตขามใหญ่
   เชิดสิงโตแจระแม
   เชิดสิงโตหนองบ่อ
   เชิดสิงโตไร่น้อย
   เชิดสิงโตกระโสบ
   เชิดสิงโตกุดลาด
   เชิดสิงโตขี้เหล็ก
   เชิดสิงโตปะอาว

  เชิดสิงโตอำเภอศรีเมืองใหม่
   เชิดสิงโตนาคำ
   เชิดสิงโตแก้งกอก
   เชิดสิงโตเอือดใหญ่
   เชิดสิงโตวาริน
   เชิดสิงโตลาดควาย
   เชิดสิงโตสงยาง
   เชิดสิงโตตะบ่าย
   เชิดสิงโตคำไหล
   เชิดสิงโตหนามแท่ง    
   เชิดสิงโตนาเลิน
   เชิดสิงโตดอนใหญ่

  เชิดสิงโตอำเภอโขงเจียม
   เชิดสิงโตโขงเจียม
   เชิดสิงโตห้วยยาง
   เชิดสิงโตนาโพธิ์กลาง
   เชิดสิงโตหนองแสงใหญ่  
   เชิดสิงโตห้วยไผ่

  เชิดสิงโตอำเภอเขื่องใน
   เชิดสิงโตเขื่องใน
   เชิดสิงโตสร้างถ่อ
   เชิดสิงโตค้อทอง
   เชิดสิงโตก่อเอ้
   เชิดสิงโตหัวดอน
   เชิดสิงโตชีทวน
   เชิดสิงโตท่าไห
   เชิดสิงโตนาคำใหญ่
   เชิดสิงโตแดงหม้อ
   เชิดสิงโตธาตุน้อย
   เชิดสิงโตบ้านไทย
   เชิดสิงโตบ้านกอก
   เชิดสิงโตกลางใหญ่
   เชิดสิงโตโนนรัง
   เชิดสิงโตยางขี้นก
   เชิดสิงโตศรีสุข
   เชิดสิงโตสหธาตุ
   เชิดสิงโตหนองเหล่า

  เชิดสิงโตอำเภอเขมราฐ
   เชิดสิงโตเขมราฐ
   เชิดสิงโตขามป้อม
   เชิดสิงโตเจียด
   เชิดสิงโตหนองผือ
   เชิดสิงโตนาแวง
   เชิดสิงโตแก้งเหนือ
   เชิดสิงโตหนองนกทา
   เชิดสิงโตหนองสิม
   เชิดสิงโตหัวนา

  เชิดสิงโตอำเภอเดชอุดม
   เชิดสิงโตเมืองเดช
   เชิดสิงโตนาส่วง
   เชิดสิงโตนาเจริญ
   เชิดสิงโตทุ่งเทิง
   เชิดสิงโตสมสะอาด
   เชิดสิงโตกุดประทาย
   เชิดสิงโตตบหู
   เชิดสิงโตกลาง
   เชิดสิงโตแก้ง
   เชิดสิงโตท่าโพธิ์ศรี
   เชิดสิงโตบัวงาม
   เชิดสิงโตคำครั่ง
   เชิดสิงโตนากระแซง
   เชิดสิงโตโพนงาม
   เชิดสิงโตป่าโมง
   เชิดสิงโตโนนสมบูรณ์

  เชิดสิงโตอำเภอนาจะหลวย
   เชิดสิงโตนาจะหลวย
   เชิดสิงโตโนนสมบูรณ์
   เชิดสิงโตพรสวรรค์
   เชิดสิงโตบ้านตูม
   เชิดสิงโตโสกแสง
   เชิดสิงโตโนนสวรรค์


  เชิดสิงโตอำเภอน้ำยืน
   เชิดสิงโตโซง
   เชิดสิงโตยาง
   เชิดสิงโตโดมประดิษฐ์    
   เชิดสิงโตบุเปือย 
   เชิดสิงโตสีวิเชียร
   เชิดสิงโตยางใหญ่
   เชิดสิงโตเก่าขาม

  เชิดสิงโตอำเภอบุณฑริก
   เชิดสิงโตโพนงาม
   เชิดสิงโตห้วยข่า
   เชิดสิงโตคอแลน
   เชิดสิงโตนาโพธิ์
   เชิดสิงโตหนองสะโน
   เชิดสิงโตโนนค้อ
   เชิดสิงโตบัวงาม
   เชิดสิงโตบ้านแมด

  เชิดสิงโตอำเภอตระการพืชผล
   เชิดสิงโตขุหลุ
   เชิดสิงโตกระเดียน
   เชิดสิงโตเกษม.
   เชิดสิงโตกุศกร
   เชิดสิงโตขามเปี้ย
   เชิดสิงโตคอนสาย
   เชิดสิงโตนาพิน
   เชิดสิงโตโคกจาน
   เชิดสิงโตนาสะไม
   เชิดสิงโตโนนกุง
   เชิดสิงโตตระการ
   เชิดสิงโตตากแดด
   เชิดสิงโตไหล่ทุ่ง
   เชิดสิงโตเป้า
   เชิดสิงโตสะพือ
   เชิดสิงโตเซเป็ด
   เชิดสิงโตหนองเต่า
   เชิดสิงโตถ้ำแข้
   เชิดสิงโตท่าหลวง
   เชิดสิงโตห้วยฝ้ายพัฒนา
   เชิดสิงโตกุดยาลวน
   เชิดสิงโตบ้านแดง
   เชิดสิงโตคำเจริญ

  เชิดสิงโตอำเภอกุดข้าวปุ้น
   เชิดสิงโตข้าวปุ้น
   เชิดสิงโตโนนสวาง
   เชิดสิงโตแก่งเค็ง
   เชิดสิงโตกาบิน
   เชิดสิงโตหนองทันน้ำ

  เชิดสิงโตอำเภอม่วงสามสิบ
   เชิดสิงโตม่วงสามสิบ
   เชิดสิงโตเหล่าบก
   เชิดสิงโตดุมใหญ่
   เชิดสิงโตหนองช้างใหญ่
   เชิดสิงโตหนองเมือง
   เชิดสิงโตเตย
   เชิดสิงโตยางสักกระโพหลุ่ม
   เชิดสิงโตหนองไข่นก
   เชิดสิงโตหนองเหล่า
   เชิดสิงโตหนองฮาง
   เชิดสิงโตยางโยภาพ
   เชิดสิงโตไผ่ใหญ่
   เชิดสิงโตนาเลิง
   เชิดสิงโตโพนแพง


  เชิดสิงโตอำเภอวารินชำราบ
   เชิดสิงโตวารินชำราบ
   เชิดสิงโตธาตุ
   เชิดสิงโตท่าลาด
   เชิดสิงโตโนนโหนน
   เชิดสิงโตคูเมือง
   เชิดสิงโตสระสมิง
   เชิดสิงโตคำน้ำแซบ
   เชิดสิงโตบุ่งหวาย
   เชิดสิงโตคำขวาง
   เชิดสิงโตโพธิ์ใหญ่
   เชิดสิงโตแสนสุข
   เชิดสิงโตหนองกินเพล
   เชิดสิงโตโนนผึ้ง
   เชิดสิงโตเมืองศรีไค
   เชิดสิงโตห้วยขะยุง
   เชิดสิงโตบุ่งไหม

  เชิดสิงโตอำเภอพิบูลมังสาหาร
   เชิดสิงโตพิบูล
   เชิดสิงโตกุดชมภู
   เชิดสิงโตดอนจิก
   เชิดสิงโตทรายมูล
   เชิดสิงโตนาโพธิ์
   เชิดสิงโตโนนกลาง
   เชิดสิงโตโพธิ์ไทร
   เชิดสิงโตโพธิ์ศรี
   เชิดสิงโตระเว  
   เชิดสิงโตไร่ใต้
   เชิดสิงโตหนองบัวฮี
   เชิดสิงโตอ่างศิลา
   เชิดสิงโตโนนกาหลง
   เชิดสิงโตบ้านแขม


  เชิดสิงโตอำเภอตาลสุม
   เชิดสิงโตตาลสุม
   เชิดสิงโตสำโรง
   เชิดสิงโตจิกเทิง
   เชิดสิงโตหนองกุง
   เชิดสิงโตนาคาย
   เชิดสิงโตคำหว้า

  เชิดสิงโตอำเภอโพธิ์ไทร
   เชิดสิงโตโพธิ์ไทร
   เชิดสิงโตม่วงใหญ่
   เชิดสิงโตสำโรง
   เชิดสิงโตสองคอน
   เชิดสิงโตสารภี
   เชิดสิงโตเหล่างาม


  เชิดสิงโตอำเภอสำโรง
   เชิดสิงโตสำโรง
   เชิดสิงโตโคกก่อง
   เชิดสิงโตหนองไฮ
   เชิดสิงโตค้อน้อย
   เชิดสิงโตโนนกาเล็น

  เชิดสิงโตอำเภอดอนมดแดง
   เชิดสิงโตดอนมดแดง  
   เชิดสิงโตเหล่าแดง
   เชิดสิงโตท่าเมือง
   เชิดสิงโตคำไฮใหญ่

  เชิดสิงโตอำเภอสิรินธร
   เชิดสิงโตคันไร่
   เชิดสิงโตช่องเม็ก
   เชิดสิงโตโนนก่อ
   เชิดสิงโตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
   เชิดสิงโตฝางคำ
   เชิดสิงโตคำเขื่อนแก้ว


  เชิดสิงโตอำเภอทุ่งศรีอุดม
   เชิดสิงโตหนองอ้ม
   เชิดสิงโตนาเกษม
   เชิดสิงโตกุดเรือ
   เชิดสิงโตโคกชำแระ
   เชิดสิงโตนาห่อม

  เชิดสิงโตอำเภอนาเยีย
   เชิดสิงโตนาเยีย
   เชิดสิงโตนาดี
   เชิดสิงโตนาเรือง

  เชิดสิงโตอำเภอนาตาล
   เชิดสิงโตนาตาล
   เชิดสิงโตพะลาน
   เชิดสิงโตกองโพน
   เชิดสิงโตพังเคน

  เชิดสิงโตอำเภอเหล่าเสือโก้ก
   เชิดสิงโตเหล่าเสือโก้ก
   เชิดสิงโตโพนเมือง
   เชิดสิงโตแพงใหญ่
   เชิดสิงโตหนองบก


  เชิดสิงโตอำเภอสว่างวีระวงศ์
   เชิดสิงโตแก่งโดม
   เชิดสิงโตท่าช้าง
   เชิดสิงโตบุ่งมะแลง
   เชิดสิงโตสว่าง

  เชิดสิงโตอำเภอน้ำขุ่น
   เชิดสิงโตตาเกา
   เชิดสิงโตไพบูลย์
   เชิดสิงโตขี้เหล็ก
   เชิดสิงโตโคกสะอาด